Radera inställningar för Speedlite-aggregatet

Du kan återställa Speedlite-aggregatets standardinställningar för fotograferingsfunktionerna och den trådlösa fotograferingen.

  1. Tryck på UNDERMENY-knappen.

  2. Välj Set.clear.

    • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj Set.clear. Tryck sedan joysticken vertikalt.
  3. Radera inställningarna.

    • Tryck joysticken åt vänster eller höger, vrid på Inställningsratt för att välja OK och tryck sedan joysticken vertikalt.
    • Speedlite-inställningarna raderas och normal fotografering och blixtmetoden ETTL ställs in.

Obs!

  • Även om inställningarna har raderats, raderas inte överföringskanal och trådlöst radio-ID vid trådlös fotografering eller inställningarna för egen programmering (C.Fn) och personliga funktioner (P.Fn).