FE-lås

FE-låset (blixtexponering) låser rätt blixtexponeringsinställning för valfri del i motivet.

När ETTL eller CSP visas på displayen ska du trycka på Multifunktionell eller AE-lås (AE-lås) och knapparna FE-lås på kameran.

 1. Ställ in skärpan på motivet.

 2. Tryck på knappen Multifunktionell (Timer 16 sekunder).

  • Tryck på knappen Multifunktionell på kameran när motivet är mitt i sökaren.
  • Speedlite-aggregatet tänder en förblixt och den blixtintensitet som krävs för motivet lagras i minnet.
  • FEL” visas i sökaren i cirka 0,5 sekunder.
  • Varje gång du trycker på knappen Multifunktionell tänds en förblixt och den nya blixtenergin som krävs lagras i minnet.

Obs!

 • Om det inte går att få rätt exponering när FE-låset används blinkar FE-lås, räckviddsvarning i sökaren. Gå närmare motivet eller öppna bländaren och lås blixtexponeringen igen med FE-låset. Du kan även öka ISO-talet och låsa blixtexponeringen igen om du använder en digitalkamera.
 • Om målmotivet är för litet i sökaren kan det hända att FE-låset inte är så effektivt.