Inställningar för trådlös funktion för optisk överföring

E-TTL II/E-TTL Vid trådlös blixtfotografering med optisk överföring med automatisk blixtfotografering ska du använda följande steg för att ställa in sändaren och mottagaren.

Inställningar på sändaren

 1. Välj Trådlös/inställning för länkad bildtagning med joysticken.

 2. Ställ in på Trådlös fotografering med optisk överföringSÄNDARE.

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj Trådlös fotografering med optisk överföringSÄNDARE. Tryck sedan joysticken vertikalt.
 3. Välj tändningsmetod.

  • Tryck joysticken vertikalt.
  • Tryck joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid på Inställningsratt för att välja (1) och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Tryck joysticken åt vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt för att välja bland ALLA A:B A:B C och tryck sedan joysticken vertikalt (, ).

Inställningar på mottagaren

 1. Ställ in på Trådlös fotografering med optisk överföringMOTTAGARE.

  • Ställ in den blixt du vill ange som mottagarenhet.
  • Välj Trådlös fotografering med optisk överföringMOTTAGARE på samma sätt som för inställningen av sändarenheten.

Var försiktig

 • Vid normal blixtfotografering kan du välja TRÅDLÖS AV för att radera inställningarna på sändaren.

Ställa in överföringskanalen

Följ proceduren nedan för att ställa in avsändarenhetens kommunikationskanal. Kanalinställningen ska vara densamma för sändarenheten och mottagarenheten. Information om att använda mottagaren finns i användarhandboken till Speedlite-aggregatet som är utrustad med trådlös mottagare med optisk överföring.

 1. Tryck joysticken vertikalt.

 2. Välj ett alternativ i (1).

  • Tryck joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid på Inställningsratt för att välja en kanalalternativ och tryck sedan joysticken vertikalt.
 3. Ställ in en överföringskanal.

  • Tryck joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid på Inställningsratt för att välja kanal 1 till 4 och tryck sedan joysticken vertikalt.

Var försiktig

 • Om sändarenheten och mottagarenheten har olika överföringskanaler tänds inte mottagarenheten. Ställ in samma nummer för båda.

Sändarenhet(er) blixttändning PÅ/AV

Du kan ställa in om sändarenheten ska tända en trådlös blixt som styr mottagarenheten. När sändarens blixt är aktivera tänds blixten som avfyrningsgrupp A.

 1. Tryck joysticken vertikalt.

 2. Välj ett alternativ i (1).

  • Tryck joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid Inställningsratt för att välja ett alternativ och tryck sedan joysticken vertikalt.
 3. Ställ in sändarens blixttändning.

  • Tryck joysticken åt vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt för att ställa in Sändarens blixttändning PÅ/AV och tryck sedan joysticken vertikalt.
   • Sändarens blixttändning PÅ: Sändarens blixttändning PÅ
   • Sändarens blixttändning AV: Sändarens blixttändning AV

Var försiktig

 • Även när sändarenhetens blixttändning är inställd på AV utförs blixttändningen som styr mottagarenheten (optisk överföring). Därför kan, beroende på fotograferingsförhållanden, blixten som tänds för att styra mottagarenheten fångas på bilden.

Minnesfunktion

Du kan spara inställningarna för trådlösa funktioner i sändarenheten och mottagarenheten och hämta dem senare. Använd varje sändarenhet eller mottagarenhet individuellt för att spara eller återkalla dess inställningar.

 1. Tryck på UNDERMENY-knappen.

 2. Välj MINNE.

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj MINNE. Tryck sedan joysticken vertikalt.
 3. Spara eller ladda inställningarna.

  Spara

  • Tryck joysticken åt vänster eller höger, vrid på Inställningsratt för att välja SPARA och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Tryck joysticken åt vänster eller höger, vrid på Inställningsratt för att välja OK och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Inställningarna sparas (lagras i minnet).

  Ladda

  • Tryck joysticken åt vänster eller höger, vrid på Inställningsratt för att välja LADDA och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Tryck joysticken åt vänster eller höger, vrid på Inställningsratt för att välja OK och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • De sparade inställningarna väljs.