Anpassa Speedlite-aggregatet

I det här kapitlet beskrivs hur du anpassar Speedlite-aggregatet med funktionerna för egen programmering (C.Fn) och personliga funktioner (P.Fn).

Var försiktig

  • När kamerans fotograferingsmetod har ställts in på helautomatiskt läge eller en baszon är funktionerna i det här kapitlet inte tillgängliga. Ställ in kamerans fotograferingsmetod på Flexibel AE Programautomatik Tidsförval AE Bländarförval AE Manuell exponering bulb (Bulb (B)) (avancerad fotograferingszon).