Trådlös multiblixtfotografering med fast inställningsljus

I det här avsnittet beskrivs trådlös multiblixtfotografering med manuell blixt. Du kan ställa in blixtens styrka i steg om 1/3 steg för fotografering i intervallet från full blixt (1/1) till 1/8192 blixt för varje blixtgrupp. Ställ in alla parametrar på sändarenheten.

 1. Välj METOD med joysticken.

 2. Ställ in blixtmetoden till M.

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj M. Tryck sedan joysticken vertikalt.
 3. Tryck joysticken vertikalt.

 4. Välj ett alternativ i (1).

  • Tryck joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid Inställningsratt för att välja ett alternativ och tryck sedan joysticken vertikalt.
 5. Ställ in blixtgruppen.

  • Tryck joysticken åt vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt för att välja blixtmetoden du vill ställa in från följande. Du kan utföra trådlös multiblixtfotografering med blixtgrupperna A, B och C tillagda.

   • Alla mottagarenheter har samma blixtenergi: ALLA
   • Ställa in inställningsljuset för blixtgrupperna A och B: A:B
   • Ställa in inställningsljuset för blixtgrupperna A, B och C: A:B:C
 6. Välj en blixtgrupp.

  • Om du valde A:B eller A:B:C i steg två ska du trycka joysticken vertikalt och sedan trycka den uppåt eller nedåt eller vrida på Inställningsratt för att välja gruppen för att ställa in blixtenergin.
 7. Ställ in blixtenergin.

  • Tryck joysticken vertikalt.
  • Tryck joysticken åt vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt för att ställa in blixtenergin och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Upprepa steg tre och fyra för att ställa in blixtenergin för alla grupper.
 8. Ta bilden.

  • Varje grupp tänds med den inställda blixtenergin.

Var försiktig

 • När kort synkroniseringstid eller trådlös optisk överföring är inställd kommer inställningsintervallet att vara 1/1 till 1/128.
 • Om en låg nivå på blixttändningen är inställd när en annan blixt än EL-1 används som mottagare kanske den korrekta tändningsnivån inte visas på mottagarsidan.

Obs!

 • Välj A, B eller C som blixtgrupp för mottagarenheterna när ALLA har ställts in. Blixten tänds inte om den ställs in som D eller E.
 • Välj ALLA i steg 2 för att tända flera mottagarenheter med samma blixtenergi.