Blixtfunktionsinställningar med kamerakontroller

I det här kapitlet beskrivs hur du ställer in blixtfunktionerna via kamerans menyskärm.

Var försiktig

  • När kamerans fotograferingsmetod har ställts in på helautomatiskt läge eller en baszon är funktionerna i det här kapitlet inte tillgängliga. Ställ in kamerans fotograferingsmetod på Flexibel AE Programautomatik Tidsförval AE Bländarförval AE Manuell exponering bulb (Bulb (B)) (avancerad fotograferingszon).