Fotografering med olika blixtmetoder för varje grupp

(1) Tak

När du använder en EOS DIGITAL-kamera som släpptes under och efter 2012 kan du fotografera med olika blixtmetoder för varje blixtgrupp med upp till fem olika grupper (A, B, C, D och E).

Blixtmetoderna som kan väljas är (1) E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik, (2) manuell blixtinställning och (3) automatisk extern blixtmätning. När blixtmetoden är (1) eller (3) styrs exponeringen så att huvudmotivet blir standardexponerat som en grupp.

Den här funktionen är avsedd för avancerade användare med stor kunskap om och erfarenhet av belysning.

Var försiktig

 • Trådlös blixtfotografering med blixtmetoden Gr kan inte utföras med kameror som släpptes före 2011 eller med EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D eller EOS 1200D. Fotografering med upp till 3 grupper (A, B och C) används ().
 1. Använd joysticken på sändaren för att välja METOD.

 2. Ställ in blixtmetoden till Gr.

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj Gr. Tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Mottagarenhetens blixtmetod ställs in automatiskt vid fotografering och styrs av sändarenheten.
 3. Ställ in mottagarenhetens blixtgrupp.

  • Ställ in blixtgruppen (A, B, C, D eller E) för alla mottagarenheter.
 4. Ställ in varje blixtgrupp.

  • Ställ in blixtmetoden för varje blixtgrupp med hjälp av sändarenheten.
  • Tryck joysticken vertikalt.
  • Tryck joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid på Inställningsratt för att välja en blixtgrupp och tryck sedan joysticken vertikalt.

  Ställa in blixtmetoden

  • Tryck joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid på Inställningsratt för att välja blixtmetoden från ETTL M Ext.A.

  Ställa in värdet för blixtenergin och blixtexponeringskompensationen

  • Tryck joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid Inställningsratt för att välja ett alternativ och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Tryck joysticken åt vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt för att ställa in blixtenergin eller värdet för blixtexponeringskompensationen och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • När du använder metoden M måste du ställa in blixtenergin. Med metoden ETTL Ext.A ska du ställa in värdet för blixtexponeringskompensationen efter behov.
  • Upprepa steg 3 för att ställa in tändfunktionen för alla blixtgrupper.
 5. Kontrollera laddningsstatus och ta sedan bilderna.

  • Om LADDA visas kan du kontrollera vilka blixtgrupper som inte är fulladdade med hjälp av indikatorn på skärmen till vänster. När blixtgruppen A är fulladdad visas till exempel (1).
  • LADDA försvinner när alla blixtgrupper är fulladdade.
  • Se steg 7 i ”Automatisk blixtfotografering med 1 blixtmottagare” för andra laddningsbekräftelser.
  • Varje mottagarenhet tänds samtidigt med respektive blixtmetod som har valts.

Var försiktig

 • När blixtmetoden Ext.A ställs in måste du kontrollera att mottagarenheterna är Speedlite-aggregat som har stöd för automatisk extern blixtmätning. Det går inte att tända blixten med den här metoden om automatisk extern blixtmätning inte stöds.
 • När blixtmetoden är inställd på ETTL Ext.A styrs exponeringen som en enstaka grupp så att huvudmotivet standardexponeras.

Obs!

 • Information om Ext.A finns i användarhandboken till Speedlite-aggregatet som har stöd för automatiskt extern blixtmätning.
 • Blixtgrupperna som ska tändas behöver inte tändas i ordningsföljd, till exempel kan A, C, E ställas in.
 • Om det finns en grupp som du inte vill tända kan du ställ in den på AV när du ställer in blixtmetoden i steg 3.