E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik per fotograferingsmetod

Ställ helt enkelt in kamerans fotograferingsmetod till Tidsförval AE (slutarförval AE), Bländarförval AE (bländarförval AE), Flexibel AE (flexibel AE) eller Manuell exponering (manuell exponering) och använd den E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik som passar för varje fotograferingsmetod.

Tidsförval AE

Välj den här fotograferingsmetoden när du vill ställa in slutartiden manuellt. Kameran ställer in bländarvärdet för att automatiskt matcha slutartiden för standardexponering baserat på kamerans mätning.

  • Om bländarvärdet blinkar i sökaren finns det en risk att bakgrunden blir underexponerad eller överexponerad. Välj en annan slutartid så att bländarvärdet slutar blinka.
Bländarförval AE

Välj den här fotograferingsmetoden när du vill ställa in bländarvärdet manuellt.

Kameran ställer in slutartiden automatiskt för standardexponering baserad på kamerans mätning.

  • Eftersom det används lång slutartid vid svagt upplysta motiv rekommenderar vi att du använder stativ.
  • Om slutartiden blinkar i sökaren finns det en risk att bakgrunden blir underexponerad eller överexponerad. Justera bländarvärdet till slutartiden slutar blinka.
Flexibel AE

Valfri slutartid eller bländarvärde kan ställas in.

  • Om bländarvärdet blinkar med alla slutarhastighetsinställningar ska du ändra slutartiden så att bländarvärdet tänds.
  • Ändra bländarvärdet så att slutartiden tänds om slutartiden blinkar med det inställda bländarvärdet.
Manuell exponering

Välj den här fotograferingsmetoden om du vill ställa in både slutartiden och bländarvärdet manuellt.

Blixtljuset ger en standardexponering av huvudmotivet. Exponeringen av bakgrunden fastställs av slutartiden och bländarvärdet som ställs in.

Om du använder fotograferingsmetoden Skärpedjupsförval AE eller Automatisk skärpedjup blir resultatet detsamma som om du använder metod Programautomatik (programautomatik).

Blixtsynkroniseringstid och bländarvärde per fotograferingsmetod

Slutartid Bländarvärde
Programautomatik Automatisk inställning (1/X–1/60 sek.)*1 Automatisk inställning
Tidsförval AE Manuell inställning (1/X–30 sek.) Automatisk inställning
Bländarförval AE Automatisk inställning (1/X–1/60 sek.)*1 Manuell inställning
Flexibel AE Manuell/automatisk inställning (1/X sek. -) Automatisk inställning/manuell inställning
Manuell exponering Manuell inställning (1/X–30 sek., bulb (B)) Manuell inställning

1/X sekund är den maximala slutartiden för blixtsynkronisering för varje kamera.

1: Enligt inställningen i kameror som har stöd för långsam slutarsynkronisering

Stöd för automatisk zoom per bildsensorstorlek

EOS DIGITAL-kameror har bildsensorer i tre storlekar och det monterade objektivets effektiva bildvinkel varierar beroende på bildens storlek. Speedlite-aggregatet känner automatiskt av bildsensorstorleken på EOS DIGITAL-kameran och ställer automatiskt in blixtens täckning som är idealisk för en bildvinkeln på ett objektiv med en brännvidd på 24–200 mm.

Överföring av färgtemperaturinformation

Den här funktionen optimerar vitbalansen vid blixtfotografering genom att färgtemperaturinformationen överförs till EOS DIGITAL-kameran när blixten tänds. När du ställer in kamerans vitbalans på Automatisk vitbalans Auto (vitprioritet) Blixt aktiveras funktionen automatiskt. Du kan ta reda på om kameran är kompatibel med den här funktionen genom att läsa specifikationerna i kamerans användarhandbok.

AF-hjälpbelysning

Om det är svårt att autofokusera på motiv i svagt ljus eller när kontrasten är låg vid fotografering med sökaren tänds den infraröda AF-hjälpbelysningen i blixten automatiskt och hjälper till med autofokus.

AF-hjälpbelysningen har stöd för en brännvidd på 28 mm eller längre på objektivet och dess räckvidd (vid 28 mm brännvidd) är cirka 0,6–10 m i sökarens mitt och cirka 0,6–5 m i periferin (andra AF-punkter än centrerad AF-punkt).

Var försiktig

  • Om en perifer AF-punkt och ett vidvinkel- eller teleobjektiv används kan det vara svårt att uppnå fokus med AF-hjälpbelysningen hos en extern Speedlite för EOS. I så fall använder du den centrerade AF-punkten eller en AF-punkt som är närmare mitten.

Obs!

  • Under Live View-fotografering tänds AF-hjälpbelysningen även om AF-metoden är inställd på [Snabbläge].
  • Tändning med AF-hjälpbelysning kan inaktiveras (C.Fn-08).
  • AF-hjälpbelysningen kan projiceras med hjälp av den intermittenta blixttändingen (P.Fn-01).