ข้อมูลจำเพาะ

เลนส์

ความยาวโฟกัส ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
(แบบ Full HD, 16:9)
6.6 มม. (ประมาณเทียบเท่า 19 มม. และเทียบเท่ารูปแบบ 35 มม.)
ในการถ่ายภาพนิ่ง 6.6 มม. (ประมาณเทียบเท่า 18 มม. และเทียบเท่ารูปแบบ 35 มม.)
มุมมองภาพ ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
(แบบ Full HD, 16:9)
97.5°
ในการถ่ายภาพนิ่ง 100.2°
ออฟติคอลซูม ไม่มี
ระยะโฟกัส 0.05 ม. / 0.16 ฟุต ถึงระยะอนันต์

เซนเซอร์ภาพ

ประเภท: เซนเซอร์ CMOS ความไวสูงขนาด 1 นิ้ว (รับแสงด้านหลัง)

พิกเซลใช้งานจริง*1 ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
(แบบ Full HD, 16:9)
ประมาณ 13.1 ล้านพิกเซล
ในการถ่ายภาพนิ่ง ประมาณ 15.2 ล้านพิกเซล
พิกเซลทั้งหมด*1 ประมาณ 20.9 ล้านพิกเซล

1: ปัดเศษใกล้สุดที่ 100,000 พิกเซล

ระบบการบันทึก

รูปแบบการบันทึกภาพ: สอดคล้องกับกฎการออกแบบสำหรับระบบไฟล์กล้อง 2.0 และ Exif 2.31*1

1: รองรับข้อมูลออฟเซ็ตของเวลา

ชนิดภาพและนามสกุล

ชนิดภาพ นามสกุล
ภาพนิ่ง JPEG .JPG
ภาพเคลื่อนไหว IPB (มาตรฐาน) / IPB (เบา) .MP4

สื่อจัดเก็บข้อมูล

เมมโมรี่การ์ด microSD, microSDHC และ microSDXC

UHS-II ไม่รองรับ
UHS-I รองรับ
UHS speed class รองรับ
SD speed class รองรับ

การบันทึกภาพนิ่ง

จำนวนพิกเซลภาพนิ่ง

ขนาดภาพ ความละเอียด (พิกเซล)
อัตราส่วนภาพ
3:2 4:3 16:9 1:1
JPEG ละเอียดใหญ่ ประมาณ 20.0 ล้านพิกเซล
(5472 × 3648)
ประมาณ 17.7 ล้านพิกเซล
(4864 × 3648)
ประมาณ 16.8 ล้านพิกเซล*1
(5472 × 3072)
ประมาณ 13.3 ล้านพิกเซล
(3648 × 3648)
ละเอียดกลาง ประมาณ 8.9 ล้านพิกเซล
(3648 × 2432)
ประมาณ 7.9 ล้านพิกเซล*1
(3248 × 2432)
ประมาณ 7.5 ล้านพิกเซล*1
(3648 × 2048)
ประมาณ 5.9 ล้านพิกเซล
(2432 × 2432)
ละเอียดเล็ก 1 ประมาณ 5.0 ล้านพิกเซล
(2736 × 1824)
ประมาณ 4.4 ล้านพิกเซล
(2432 × 1824)
ประมาณ 4.2 ล้านพิกเซล*1
(2736 × 1536)
ประมาณ 3.3 ล้านพิกเซล
(1824 × 1824)
เล็ก 2 ประมาณ 3.8 ล้านพิกเซล
(2400 × 1600)
ประมาณ 3.4 ล้านพิกเซล*1
(2112 × 1600)
ประมาณ 3.2 ล้านพิกเซล*1
(2400 × 1344)
2.6 ล้านพิกเซล
(1600 × 1600)

ค่าสำหรับพิกเซลที่บันทึกจะถูกปัดเศษใกล้สุดที่ 100,000

คุณภาพของภาพ L / M / S1: คงที่เป็นละเอียด

HEIF / RAW / C-RAW: ไม่รองรับ

เนื่องจากใช้การแก้ไขความคลาดส่วน จำนวนพิกเซลใช้งานจริงของกล้องอาจต่ำกว่าจำนวนพิกเซลของภาพ

1: อัตราส่วนภาพจะแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับขนาดภาพเหล่านี้

ขนาดไฟล์/จำนวนภาพที่ถ่ายได้

คุณภาพของภาพ ขนาดไฟล์
[ประมาณ MB]
ภาพที่ถ่ายได้
[ประมาณ]*1
JPEG ละเอียดใหญ่ 9.6 2880
ละเอียดกลาง 4.8 5270
ละเอียดเล็ก 1 2.8 7940
เล็ก 2 1.9 15630

1: จำนวนภาพเมื่อใช้การ์ด 32 GB ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน

ขนาดไฟล์ถูกกำหนดตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน

ขนาดไฟล์และจำนวนภาพที่ถ่ายได้จะแตกต่างกันไปตามสภาวะการถ่ายภาพ (เช่น อัตราส่วนภาพ, เป้าหมาย, ความไวแสง ISO และการตั้งค่าระบบส่วนตัว)

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

รูปแบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

รูปแบบไฟล์ MP4
การบีบอัด H.264 / MPEG-4 AVC
เสียง AAC

ภาพรวมขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ความละเอียด อัตราส่วนภาพ อัตราเฟรม
(fps)
การบีบอัดวิดีโอ การบีบอัดเสียง
NTSC PAL
4K UHD 3840×2160 16:9 29.97
23.98
25.00 IPB (มาตรฐาน)
IPB (เบา)
AAC
Full HD 1920×1080 16:9 59.94
29.97
50.00
25.00
23.98 25.00 IPB (มาตรฐาน)

ระบบวิดีโอ: NTSC / PAL

มุมมองการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว มุมมองการบันทึก (โดยประมาณ %)
แนวนอน แนวตั้ง
4K UHD 100 84.4
Full HD 100 84.3

ขึ้นอยู่กับมุมมองภาพของภาพนิ่ง (JPEG 3:2) (100%)

เวลาในการบันทึกโดยประมาณ อัตราบิตภาพเคลื่อนไหว และขนาดไฟล์

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระยะเวลารวมในการบันทึก (โดยประมาณ) อัตราบิตภาพเคลื่อนไหว
(ประมาณ Mbps)
ขนาดไฟล์
(ประมาณ MB/นาที)
32 GB 128 GB 512 GB
4K UHD 29.97 fps
25.00 fps
23.98 fps
IPB
(มาตรฐาน)
35 นาที 2 ชม. 21 นาที 9 ชม. 27 นาที 120 860
IPB
(เบา)
1 ชม. 10 นาที 4 ชม. 43 นาที 18 ชม. 52 นาที 60 431
Full HD 59.94 fps
50.00 fps
IPB
(มาตรฐาน)
1 ชม. 10 นาที 4 ชม. 43 นาที 18 ชม. 52 นาที 60 431
IPB
(เบา)
2 ชม. 1 นาที 8 ชม. 4 นาที 32 ชม. 15 นาที 35 252
29.97 fps
25.00 fps
IPB
(มาตรฐาน)
2 ชม. 20 นาที 9 ชม. 23 นาที 37 ชม. 35 นาที 30 216
IPB
(เบา)
5 ชม. 47 นาที 23 ชม. 11 นาที 92 ชม. 47 นาที 12 88
23.98 fps IPB
(มาตรฐาน)
2 ชม. 20 นาที 9 ชม. 23 นาที 37 ชม. 35 นาที 30 216

อัตราบิตใช้กับสัญญาณออกวิดีโอเท่านั้น ไม่ใช่เสียงหรือเมตาดาต้า

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะหยุดลงเมื่อถึงระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหว

ไม่มีการบันทึกเสียงในช่วงประมาณสองเฟรมสุดท้ายด้วยวิธีการบีบอัดสำหรับคุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ตั้งค่าเป็น IPB (มาตรฐาน) หรือ IPB (เบา) ยิ่งไปกว่านั้น วิดีโอและเสียงอาจเหลื่อมกันเล็กน้อยเมื่อเล่นภาพเคลื่อนไหวใน Windows

ขนาดไฟล์สูงสุด

ความจุการ์ด (รูปแบบ) ขนาดไฟล์สูงสุด
SDXC: exFAT ไม่จำกัด
SDHC: FAT32 4 GB (หากเกิน ไฟล์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว)
SD: FAT16 / FAT12 2 GB

ความต้องการด้านประสิทธิภาพของการ์ด (การบันทึกภาพเคลื่อนไหว) [ความเร็วในการเขียน/อ่าน]

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ประสิทธิภาพของการ์ดที่ต้องการ
4K UHD 29.97 fps
25.00 fps
23.98 fps
IPB (มาตรฐาน) UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
IPB (เบา) SD Speed Class 10 หรือสูงกว่า
Full HD 59.94 fps
50.00 fps
IPB (มาตรฐาน) SD Speed Class 10 หรือสูงกว่า
IPB (เบา) SD Speed Class 6 หรือสูงกว่า
29.97 fps
25.00 fps
23.98 fps
IPB (มาตรฐาน) SD Speed Class 6 หรือสูงกว่า
IPB (เบา) SD Speed Class 4 หรือสูงกว่า

ไมโครโฟนในตัวกล้อง: ไมโครโฟนสเตอริโอ

การหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดสำหรับการบันทึกแต่ละครั้ง

ภาพเคลื่อนไหวปกติและระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวนอกเหนือจากด้านล่างนี้ สูงสุด: ประมาณ 1 ชั่วโมง
ภาพเคลื่อนไหวผิวเนียน [การบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K] สูงสุด: ประมาณ 5 นาที

ระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดสำหรับการบันทึกแต่ละครั้ง

ยกเว้นเมื่อการบันทึกหยุดลงเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป หรือเนื่องจากแหล่งพลังงานที่ใช้ ข้อผิดพลาด หรือเหตุผลอื่นๆ

โฟกัสอัตโนมัติ (AF)

วิธีการโฟกัส: การตรวจจับความเปรียบต่าง

การดำเนินการโฟกัส

การถ่ายภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
การโฟกัสอัตโนมัติ
 • AF ครั้งเดียว
 • Servo AF ภาพเคลื่อนไหว
วิธีโฟกัสอัตโนมัติ
 • AF แบบติดตามใบหน้า
 • AF แบบติดตามใบหน้า
 • เฟรม AF ที่กำหนดไว้
ล็อคโฟกัส
 • ไม่รองรับ
 • แตะเพื่อเริ่ม/หยุด AF*1
โฟกัสด้วยตนเอง (MF) ไม่รองรับ

1: เปิดใช้งานโดยปุ่มเลื่อนไปทางขวาระหว่างส่งสัญญาณออกไปยังหน้าจอเดี่ยวผ่าน HDMI

ไอคอนล็อค AF แสดงขึ้นเฉพาะในหน้าจอข้อมูลโดยละเอียดเท่านั้น

พื้นที่โฟกัส

การถ่ายภาพนิ่ง (ด้วยการตรวจจับใบหน้า): ครอบคลุมทั้งแนวตั้งและแนวนอนประมาณ 100%

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว (ด้วยการตรวจจับใบหน้า): ครอบคลุมทั้งแนวตั้งและแนวนอนประมาณ 100%

จำนวนพื้นที่ AF สำหรับ AF ครั้งเดียว (ภาพนิ่ง): สูงสุด 31 พื้นที่ (7×5 ไม่รวมมุม)

หน้าจอ

ชนิด: จอ LCD สี TFT

ขนาดหน้าจอ: 2.0 นิ้ว (อัตราส่วนภาพ 3:2)

จำนวนจุด: ประมาณ 460,000 จุด

หน้าจอสัมผัส: การตรวจจับประจุไฟฟ้า

การปรับมุม

เอียง: ขึ้นด้านบนประมาณ 180°

กลับหน้าจอ: เปิด / ปิด

กลับหน้าจออัตโนมัติ: กลับด้านภาพโดยอัตโนมัติด้วยการตรวจจับทิศทางกล้องและดูว่าหน้าจอเปิดอยู่หรือไม่

ควบคุมการเปิดรับแสง

โหมดวัดแสง: การวัดแสงโดยใช้เซนเซอร์ภาพ 384 โซน (24×16)

โหมดวัดแสง: การวัดแสงประเมินทั้งภาพ

ชัตเตอร์

การถ่ายภาพนิ่ง

ชนิด: ชัตเตอร์แบบโรลลิ่ง โดยใช้เซนเซอร์ภาพ

ความเร็วชัตเตอร์: 1/2000–1/8 วินาที

สูงสุด 1.0 วินาที ขึ้นอยู่กับฉาก

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ชนิด: ชัตเตอร์แบบโรลลิ่ง โดยใช้เซนเซอร์ภาพ

ความเร็วชัตเตอร์:

1/4000–1/25 วินาที

แตกต่างกันตามโหมดการบันทึกและอัตราเฟรม

ภาพเคลื่อนไหวที่ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง: 1/4000–1/8 วินาที

อินเตอร์เฟซภายนอก

ช่องสัญญาณดิจิตอล

ชนิดของช่องสัญญาณ USB Type-C
การส่งผ่าน เทียบเท่า Hi-Speed USB (USB 2.0)
แอปพลิเคชัน
 • สำหรับการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์
 • การชาร์จแบตเตอรี่ผ่าน USB / การให้พลังงานกล้อง

ช่องสัญญาณออก HDMI: ช่องสัญญาณ HDMI micro OUT (Type D)

ปรับเปลี่ยนความละเอียดโดยอัตโนมัติ

ไม่รองรับ HDMI CEC

ไม่แสดงภาพ เว้นแต่มีการตั้งค่า [สำหรับ NTSC] หรือ [สำหรับ PAL] อย่างถูกต้องสำหรับระบบวิดีโอ TV

ช่องต่อเข้าไมโครโฟนภายนอก: แจ็คมินิสเตอริโอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.

ขอแนะนำให้ใช้ไมโครโฟนสเตอริโอ DM-E100 หากจะเสียบใช้ปลั๊กไฟ

แหล่งพลังงาน

แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ในตัว

ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนเองได้

ระยะเวลาในการชาร์จผ่าน USB

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่ใช้ ระยะเวลาในการชาร์จ
PD-E1 (ที่อุณหภูมิห้อง) ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที

ในการชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดไฟจนเต็ม (เว้นแต่จะมีการคายประจุมากเกินไป รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน)

ระยะเวลาการชาร์จและปริมาณการชาร์จจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมและประจุที่เหลืออยู่

สามารถชาร์จได้ในช่วง 5–40°C / 41–104°F เพื่อความปลอดภัย การชาร์จจะใช้เวลานานขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เย็นกว่า (5–10°C / 41–50°F)

จำนวนภาพที่ถ่ายได้: ประมาณ 290

ที่อุณหภูมิ 23°C / 73°F

จำนวนภาพที่ถ่ายได้อาจแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ

เวลาการทำงานที่สามารถใช้ได้

สภาวะการใช้งาน อุณหภูมิ เวลาการทำงานที่สามารถใช้ได้
ระยะเวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ 4K
 • IPB (มาตรฐาน)
 • 29.97 fps / 25.00 fps
+23°C / 73°F ประมาณ 55 นาที
0°C / 32°F ประมาณ 55 นาที
Full HD
 • IPB (มาตรฐาน)
 • 59.94 fps / 50.00 fps
+23°C / 73°F ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
0°C / 32°F ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
ระยะเวลาที่เล่นภาพต่อเนื่องได้
(การเล่นปกติ)
4K
 • IPB (มาตรฐาน)
 • 29.97 fps / 25.00 fps
+23°C / 73°F ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที

ด้วยแบตเตอรี่ใหม่ที่ชาร์จไฟจนเต็ม

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาด

(กว้าง) × (สูง) × (หนา) ประมาณ 63.4×90.0×34.3 มม. / ประมาณ 2.50×3.54×1.35 นิ้ว

น้ำหนัก

  สีภายนอก น้ำหนัก
ตัวเครื่อง
(รวมการ์ด)
สีดำ ประมาณ 211 กรัม / ประมาณ 7.44 ออนซ์
สีเงิน ประมาณ 211 กรัม / ประมาณ 7.44 ออนซ์

สภาพแวดล้อมการทำงาน

อุณหภูมิในการทำงาน: 0–40°C / 32–104°F

ความชื้นในการทำงาน: 10%–90%

การสื่อสารผ่าน Wi-Fi (LAN แบบไร้สาย)

มาตรฐานที่รองรับ (เทียบเท่ามาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n)

มาตรฐาน Wi-Fi วิธีการส่งสัญญาณ ความเร็วในการเชื่อมโยงสูงสุด
IEEE 802.11b การแปลงสัญญาณ DSSS 11 Mbps
IEEE 802.11g การแปลงสัญญาณ OFDM 54 Mbps
IEEE 802.11n 72.2 Mbps

ไม่รองรับ MIMO (หลายอินพุตและหลายเอาต์พุต)

ความถี่ของการส่งสัญญาณ (ความถี่กลาง)

ความถี่ 2412 ถึง 2462 MHz
ช่องสัญญาณ ช่อง 1 ถึง 11

วิธีการตรวจสอบผู้ใช้และการเข้ารหัสข้อมูล

วิธีการเชื่อมต่อ การตรวจสอบผู้ใช้ การเข้ารหัส
การเข้ารหัส รูปแบบและความยาวคีย์
Access Point ของกล้อง WPA2 / WPA3-Personal AES อักขระ ASCII 8 ตัว
เปิด ปิดใช้งาน
โครงสร้างพื้นฐาน เปิด WEP

เลขฐานสิบหก 10 หลัก

เลขฐานสิบหก 26 หลัก

อักขระ ASCII 5 ตัว

อักขระ ASCII 13 ตัว

ปิดใช้งาน
กุญแจร่วม WEP

เลขฐานสิบหก 10 หลัก

เลขฐานสิบหก 26 หลัก

อักขระ ASCII 5 ตัว

อักขระ ASCII 13 ตัว

WPA / WPA2 / WPA3-Personal TKIP
AES
อักขระ 1–127 ตัว

Bluetooth

ข้อกำหนดมาตรฐาน: รองรับข้อกำหนด Bluetooth เวอร์ชั่น 4.2 (เทคโนโลยีพลังงานต่ำของ Bluetooth)

วิธีการส่งสัญญาณ: การแปลงสัญญาณ GFSK