การเล่นภาพเคลื่อนไหว

 1. สลับไปที่การเล่นภาพ

  • กดปุ่ม การเล่นภาพ
 2. เลือกภาพเคลื่อนไหว

  • กดปุ่ม ปุ่มซ้ายปุ่มขวา เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหวที่จะเล่น
  • ในการแสดงภาพทีละภาพ ไอคอน [การเล่นภาพ] ตรงกลางหน้าจอบ่งบอกว่าภาพนั้นเป็นภาพเคลื่อนไหว
  • ในขณะแสดงภาพแบบดัชนี แถบรอยปรุตรงขอบซ้ายของภาพขนาดย่อบ่งบอกว่าเป็นภาพเคลื่อนไหว ไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวได้ระหว่างการแสดงภาพแบบดัชนี ดังนั้นให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพทีละภาพ
 3. ในการแสดงภาพทีละภาพ ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

  • ภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มเล่น เสียงจะเล่นผ่านลำโพง
  • คุณสามารถหยุดการเล่นภาพชั่วคราวและเข้าสู่แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหวได้โดยการกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า () และกดอีกครั้ง เพื่อกลับมาเล่นต่อ
  • กดปุ่ม ปุ่มขึ้นปุ่มลง เพื่อปรับระดับเสียง (แม้ในระหว่างเล่นภาพ)

แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหว

รายการ การดำเนินการเล่นภาพ
การเล่นภาพ การกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า จะสลับระหว่างการเล่นภาพเคลื่อนไหวและการหยุดเล่นชั่วคราว
ข้ามไปข้างหลัง ข้ามไปข้างหลังประมาณ 1 วินาที ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ปุ่มซ้าย การกดปุ่ม ปุ่มซ้าย ค้างไว้จะเล่นภาพเคลื่อนไหวย้อนกลับ
ข้ามไปข้างหน้า ข้ามไปข้างหน้าประมาณ 1 วินาที ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ปุ่มขวา การกดปุ่ม ปุ่มขวา ค้างไว้จะเล่นภาพเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
ตำแหน่งการเล่นภาพ
hh:mm:ss เวลาในการเล่น (ชั่วโมง:นาที:วินาที)
ระดับเสียง กดปุ่ม ปุ่มขึ้นปุ่มลง เพื่อปรับระดับเสียงของลำโพง
ย้อนกลับ กดปุ่ม MENU เพื่อกลับสู่การแสดงภาพเดียว

ข้อควรระวัง

 • ปรับระดับเสียงโดยใช้ตัวควบคุมโทรทัศน์ เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรทัศน์สำหรับการเล่นภาพเคลื่อนไหว () เนื่องจากระดับเสียงจะไม่สามารถปรับได้โดยการกดปุ่ม ปุ่มขึ้นปุ่มลง
 • การเล่นภาพเคลื่อนไหวจะหยุดลง หากความเร็วในการอ่านการ์ดต่ำ หรือไฟล์ภาพเคลื่อนไหวมีเฟรมที่เสียหาย