วันที่/เวลา/โซน

เมื่อคุณเปิดกล้องเป็นครั้งแรกหรือหากมีการรีเซ็ตวันที่/เวลา/โซน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าไทม์โซนก่อน

โดยการตั้งค่าไทม์โซนก่อน คุณสามารถปรับการตั้งค่านี้ได้ตามต้องการอย่างง่ายดายในอนาคตและวันที่/เวลาจะได้รับการอัพเดทให้ตรงกับไทม์โซนนั้น

ภาพที่ถ่ายจะระบุด้วยข้อมูลวันที่และเวลาที่ถ่ายภาพ โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าวันที่/เวลาแล้ว

 1. เลือก [ตั้งค่า: วันที่/เวลา/โซน]

 2. ตั้งไทม์โซน

  • กด ปุ่มเลื่อน เพื่อเลือก [ไทม์โซน]
  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • เลือกไทม์โซน
  • หากไทม์โซนของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้กดปุ่ม MENU จากนั้นตั้งค่าความต่างจาก UTC ใน [ความต่างของเวลา]
  • เลือกตัวเลือก [ความต่างของเวลา] (+–/ชั่วโมง/นาที) จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • หลังจากตั้งค่ารายการแล้ว ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • หลังจากป้อนไทม์โซนหรือความต่างของเวลาแล้ว ให้เลือก [ตกลง]
 3. ตั้งวันที่และเวลา

  • เลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • หลังจากตั้งค่ารายการแล้ว ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 4. ตั้งการปรับเวลาในฤดูร้อน

  • ตั้งค่าตามที่ต้องการ
  • เลือก [การปรับเวลาในฤดูร้อน ปิด] หรือ [การปรับเวลาในฤดูร้อน] จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • เมื่อตั้งการปรับเวลาในฤดูร้อนเป็น [การปรับเวลาในฤดูร้อน] เวลาที่ตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 3 จะเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง หากตั้งเป็น [การปรับเวลาในฤดูร้อน ปิด] การปรับเวลาในฤดูร้อนจะถูกยกเลิกและเวลาจะย้อนกลับไป 1 ชั่วโมง
 5. ออกจากการตั้งค่า

  • เลือก [ตกลง]

ข้อควรระวัง

 • การตั้งค่าวันที่ เวลา และไทม์โซนอาจถูกรีเซ็ตเมื่อแบตเตอรี่หมด หรือหากกล้องสัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นจัดเป็นระยะเวลานาน หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้ตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
 • หลังจากเปลี่ยน [ความต่างของโซน/เวลา] ให้ตรวจสอบว่ามีการตั้งวันที่/เวลาที่ถูกต้องหรือไม่

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาการปิดสวิตช์อัตโนมัติอาจนานขึ้น เมื่อหน้าจอ [ตั้งค่า: วันที่/เวลา/โซน] แสดงขึ้น