การหมุนภาพนิ่ง

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้หมุนภาพที่แสดงไปยังทิศทางที่ต้องการได้

 1. เลือก [การเล่นภาพ: หมุนภาพนิ่ง]

 2. เลือกภาพที่จะหมุน

  • กดปุ่ม ปุ่มซ้ายปุ่มขวา เพื่อเลือกภาพ
 3. หมุนภาพ

  • แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า ภาพจะหมุนตามเข็มนาฬิกาดังนี้: 90°→ 270°→ 0°
  • หากต้องการหมุนภาพอื่น ให้ปฏิบัติซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3

หมายเหตุ

 • หากคุณตั้งค่า [ตั้งค่า: หมุนภาพอัตโนมัติ] เป็น [เปิดภาพนิ่งคอมพิวเตอร์] () ก่อนถ่ายภาพแนวตั้ง คุณจะไม่จำเป็นต้องหมุนภาพด้วยฟังก์ชั่นนี้
 • หากภาพที่หมุนไม่แสดงในทิศทางที่หมุนระหว่างการเล่นภาพ ให้ตั้งค่า [ตั้งค่า: หมุนภาพอัตโนมัติ] เป็น [เปิดภาพนิ่งคอมพิวเตอร์]
 • ไม่สามารถหมุนภาพเคลื่อนไหวได้