ความเร็วชัตเตอร์ต่ำอัตโนมัติสำหรับภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถเลือกว่าจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่สว่างขึ้นและได้รับผลกระทบจากจุดรบกวนในภาพน้อยกว่าเมื่อตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน] โดยการลดความเร็วชัตเตอร์ลงโดยอัตโนมัติภายใต้สภาพแสงน้อยหรือไม่

ใช้งานได้ในโหมดบันทึกภาพ [ภาพเคลื่อนไหว] เมื่อใช้ [โหมดภาพเคลื่อนไหว IS] คุณสมบัตินี้จะถูกกำหนดเป็น [ใช้งาน] และเมื่อใช้ [ภาพเคลื่อนไหวผิวเนียน] เป็น [ไม่ใช้งาน] ใช้เมื่ออัตราเฟรมของขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็น 59.94 fps หรือ 50.00 fps

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ภาพเคลื่อนไหว ความเร็วชัตเตอร์ต่ำอัตโนมัติ]

 2. เลือกตัวเลือก

  • ไม่ใช้งาน

   ช่วยให้คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนไหวราบรื่นขึ้น เป็นธรรมชาติมากขึ้น ได้รับผลกระทบจากวัตถุสั่นน้อยลงกว่าเมื่อตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] โปรดทราบว่าภายใต้สภาพแสงน้อย ภาพเคลื่อนไหวอาจมืดลงกว่าเมื่อตั้งค่าเป็น [ใช้งาน]

  • ใช้งาน

   ช่วยให้คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่สว่างขึ้นกว่าเมื่อตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน] โดยการลดความเร็วชัตเตอร์ลงที่ 1/30 วินาที (NTSC) หรือ 1/25 วินาที (PAL) โดยอัตโนมัติภายใต้สภาพแสงน้อย

หมายเหตุ

 • แนะนำให้ตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน] เมื่อบันทึกภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวภายใต้สภาพแสงน้อย หรือเมื่ออาจมีร่องรอย เช่น เส้นแสงเกิดขึ้น