การแก้ไข/การลบอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อ

ก่อนที่จะแก้ไขหรือลบการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ให้สิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในที่นี้ [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน(แท็บเล็ต)] จะใช้เป็นตัวอย่าง

การเปลี่ยนชื่อเล่นอุปกรณ์

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเล่นของอุปกรณ์ที่กล้องจะเชื่อมต่อได้

 1. เลือกรายการ

  • หลังจากหน้าจอ [Wi-Fi เปิด] ปรากฏขึ้น ให้เลือก [ตัดการสื่อสาร] จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนที่ 1
 2. เลือก [แก้ไข/ลบ อุปกรณ์]

 3. เลือกอุปกรณ์

 4. เลือก [เปลี่ยนชื่อเล่นอุปกรณ์]

 5. เปลี่ยนชื่อเล่น

  • ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ () เพื่อป้อนชื่อเล่น
 6. กดปุ่ม MENU จากนั้นเลือก [ตกลง]

การลบข้อมูลการเชื่อมต่อ

 1. เข้าถึงหน้าจอสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

 2. เลือก [ลบข้อมูลการเชื่อมต่อ]

 3. เลือก [ตกลง]