การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 1. โฟกัสไปยังวัตถุ

  การติดตามวัตถุที่จะโฟกัส

  • ตั้งค่า [การถ่ายภาพ: วิธีโฟกัสอัตโนมัติ] เป็น [AF แบบติดตามใบหน้า]
  • จุด AF จะแสดงบนใบหน้าของบุคคลหรือวัตถุอื่นๆ ซึ่งกล้องจับโฟกัสไว้
  • หากต้องการโฟกัสไปยังวัตถุอื่น ให้แตะที่วัตถุนั้น จุด AF จะเปลี่ยนเป็น [กรอบคู่] หากต้องการออกจากการเลือกวัตถุ ให้กดปุ่ม MENU กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า อีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอถ่ายภาพ
  • เมื่อ [] [] แสดงขึ้นรอบจุด AF คุณสามารถใช้ปุ่ม ปุ่มซ้ายปุ่มขวา เพื่อเปลี่ยนวัตถุที่จะโฟกัสได้

  การโฟกัสไปยังวัตถุในตำแหน่งที่ระบุ

  • ตั้งค่า [การถ่ายภาพ: วิธีโฟกัสอัตโนมัติ] เป็น [เฟรม AF ที่กำหนดไว้]
  • แตะตำแหน่งที่จะโฟกัส จากนั้นเลื่อนจุด AF บนหน้าจอจุด AF
  • จัดจุด AF ให้ตรงกับวัตถุ
  • การกดปุ่ม MENU จะทำให้จุด AF กลับไปที่กึ่งกลาง
  • การแตะ [SET] จะกลับสู่หน้าจอถ่ายภาพ หากต้องการให้จุด AF อยู่ที่กึ่งกลาง ให้แตะ []

  หมายเหตุ

  • คุณสามารถแตะ [ล็อคการโฟกัส] เพื่อเปิดใช้งานโฟกัสอัตโนมัติระหว่างสแตนด์บาย หลังจากนั้นการโฟกัสจะถูกล็อค ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น [ปลดล็อคการโฟกัส] หากต้องการปลดล็อคการโฟกัส ให้แตะไอคอนอีกครั้ง
  • หาก [ล็อคการโฟกัส] ไม่แสดงขึ้น ให้กดปุ่ม ปุ่มลง
  • กรอบสีเขียวจะปรากฏขึ้นเมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัส กรอบสีเหลืองจะแสดงพร้อมกับ [!] เมื่อกล้องไม่สามารถโฟกัสไปยังวัตถุได้

  ข้อควรระวัง

  • หากคุณใช้งานกล้องระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ไมโครโฟนในตัวกล้องอาจบันทึกเสียงการทำงานของกล้องด้วย
 2. บันทึกภาพเคลื่อนไหว

  • หากต้องการเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้แตะ [บันทึก] หรือกดปุ่มเริ่ม/หยุด
  • [ตัวแสดงการโฟกัสREC] จะแสดงขึ้นที่ด้านซ้ายบนในขณะที่กำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว และกรอบสีแดงที่กะพริบจะแสดงขึ้นรอบหน้าจอ
  • เสียงถูกบันทึกโดยไมโครโฟน (1)
  • หากต้องการหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้แตะ [] หรือกดปุ่มเริ่ม/หยุด
  • หากต้องการตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ ให้กดปุ่ม การเล่นภาพ ()

หมายเหตุ

 • เสียงจะถูกบันทึกในรูปแบบสเตอริโอ
 • ไมโครโฟนจะรับเสียงที่ด้านหน้าและหลัง ด้านซ้ายและขวา และด้านบนของกล้อง