ข้อมูลลิขสิทธิ์

เมื่อคุณตั้งค่าข้อมูลลิขสิทธิ์ ข้อมูลดังกล่าวจะบันทึกลงในภาพเป็นข้อมูล Exif

ข้อควรระวัง

 • หากการใส่ข้อมูล “ผู้สร้างสรรค์” หรือ “ลิขสิทธิ์” ยาว ข้อมูลอาจจะไม่แสดงทั้งหมดเมื่อคุณเลือก [แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์]
 1. เลือก [ตั้งค่า: ข้อมูลลิขสิทธิ์]

 2. เลือกตัวเลือก

 3. ป้อนข้อความ

  • ใช้ปุ่ม ปุ่มเลื่อน เพื่อเลือกอักขระ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อป้อนข้อมูล
  • คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมูลโดยการเลือก [โหมดการป้อนข้อมูล]
  • เลือก [ลบ] เพื่อลบอักขระ
 4. ออกจากการตั้งค่า

  • กดปุ่ม MENU จากนั้นกด [ตกลง]

การตรวจสอบข้อมูลลิขสิทธิ์

เมื่อคุณเลือก [แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์] ในขั้นตอนที่ 2 คุณสามารถตรวจสอบข้อมูล [ผู้สร้างสรรค์] และ [ลิขสิทธิ์] ที่คุณใส่

การลบข้อมูลลิขสิทธิ์

เมื่อคุณเลือก [ลบข้อมูลลิขสิทธิ์] ในขั้นตอนที่ 2 คุณสามารถลบข้อมูล [ผู้สร้างสรรค์] และ [ลิขสิทธิ์]