การรีเซ็ตการตั้งค่าการสื่อสาร

การตั้งค่าการสื่อสารไร้สายทั้งหมดสามารถลบได้ โดยการลบการตั้งค่าการสื่อสารไร้สาย คุณจะสามารถป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกเปิดเผย หากคุณให้ยืมหรือให้กล้องของคุณกับคนอื่น

  1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: รีเซ็ตการตั้งค่าการสื่อสาร]

  2. เลือก [ตกลง]

ข้อควรระวัง

  • หากคุณได้จับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนแล้ว บนหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth ของสมาร์ทโฟน ให้ลบข้อมูลการเชื่อมต่อของกล้องที่คุณคืนค่าการตั้งค่าการสื่อสารไร้สายเริ่มต้น

หมายเหตุ

  • การเลือกตัวเลือก [ตั้งค่าการสื่อสาร] สำหรับ [ตั้งค่าอื่นๆ] ใน [ตั้งค่า: รีเซตกล้อง] สามารถลบการตั้งค่าการสื่อสารแบบไร้สายทั้งหมดได้