ข้อควรระวังในการใช้งาน

การดูแลรักษากล้อง

 • กล้องเป็นอุปกรณ์ที่มีความละเอียด อย่าทำตกหรือทำให้กล้องได้รับการกระทบกระเทือน
 • กล้องนี้ไม่มีระบบกันน้ำและไม่สามารถใช้งานใต้น้ำได้ หากกล้องเปียก โปรดติดต่อศูนย์บริการของแคนนอนทันที เช็ดหยดน้ำด้วยผ้าแห้งและสะอาด และหากกล้องโดนน้ำทะเล ให้เช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำบิดหมาดๆ
 • ห้ามวางกล้องทิ้งไว้ใกล้กับสิ่งที่มีสนามแม่เหล็กแรงสูง เช่น แม่เหล็ก หรือมอเตอร์ไฟฟ้า นอกจากนี้หลีกเลี่ยงการใช้งานและวางกล้องใกล้กับสิ่งที่ปล่อยคลื่นวิทยุความถี่สูง เช่น เสาอากาศขนาดใหญ่ บริเวณที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง อาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดปกติ
 • อย่าวางกล้องไว้ในที่ซึ่งมีความร้อนสูง เช่น ภายในรถที่จอดไว้กลางแดด อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติ
 • กล้องประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าที่มีความละเอียดซับซ้อน อย่าพยายามแยกชิ้นส่วนของกล้องด้วยตัวเอง
 • เมื่อนำกล้องออกจากห้องที่เย็นไปยังห้องที่อุ่นในทันที อาจเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำหยดเล็กๆ บนกล้องและชิ้นส่วนภายใน เพื่อป้องกันการควบแน่น ควรนำกล้องใส่ในถุงพลาสติกปิดผนึกและปล่อยให้ปรับสภาพในที่อุณหภูมิสูงกว่าสักครู่ก่อนนำกล้องออกมา
 • หากเกิดการกลั่นตัวของไอน้ำบนกล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย อย่าใช้งานกล้องหรือถอดการ์ดออก ปิดกล้องและรอจนกว่าความชื้นจะระเหยไปจนหมดก่อนกลับมาใช้งานต่อ แม้ว่ากล้องจะแห้งสนิทแล้ว หากภายในตัวกล้องยังคงเย็นอยู่ อย่าถอดการ์ดออกจนกว่ากล้องจะปรับให้เข้ากับอุณหภูมิโดยรอบ
 • อาจเกิดการกลั่นตัวของไอน้ำภายในเลนส์กล้องหากคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวผิวเนียน] ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น ปิดกล้องไว้จนกว่าความชื้นจะระเหยไปก่อนกลับมาใช้งานต่อ หากการกลั่นตัวของไอน้ำไม่ลดลง ให้ลองเปลี่ยนโหมดบันทึกภาพหรือตั้งค่ากล้องเป็นตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหว 4K
 • หากจะไม่มีการใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน ให้เก็บกล้องไว้ในที่เย็น แห้ง และมีอากาศถ่ายเทสะดวก บันทึกภาพเป็นครั้งคราวระหว่างการจัดเก็บเพื่อให้แน่ใจว่ากล้องยังคงทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • หลีกเลี่ยงการเก็บกล้องไว้ในบริเวณที่มีสารเคมี ซึ่งอาจทำให้เกิดสนิมและการกัดกร่อน เช่น ในห้องแล็บทางเคมี
 • เมื่อไม่ได้ใช้กล้องเป็นระยะเวลานาน ควรทดสอบฟังก์ชั่นต่างๆ ทั้งหมดก่อนการใช้งาน โดยเฉพาะหากจะมีการถ่ายภาพครั้งสำคัญ เช่น การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศที่ใกล้เข้ามา ควรนำกล้องไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการแคนนอนใกล้บ้านหรือตรวจสอบด้วยตัวเองให้แน่ใจว่ากล้องทำงานได้ตามปกติ
 • กล้องอาจจะร้อนได้ หลังจากการถ่ายภาพต่อเนื่องซ้ำๆ หรือการถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
 • หากมีแหล่งกำเนิดแสงที่สว่างจ้าภายในหรือภายนอกพื้นที่ภาพ อาจทำให้เกิดแสงหลอน
 • เมื่อถ่ายภาพย้อนแสง ให้ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากมุมรับภาพอย่างเพียงพอ ให้แหล่งกำเนิดแสงที่สว่างจ้า เช่น ดวงอาทิตย์ เลเซอร์ และแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ที่สว่างจ้าอื่นๆ อยู่นอกและไม่ใกล้กับพื้นที่ภาพเสมอ แสงที่สว่างจ้าตรงจุดเดียวอาจทำให้เกิดควันหรือสร้างความเสียหายต่อเซนเซอร์ภาพหรือส่วนประกอบภายในอื่นๆ

หน้าจอ

สิ่งต่อไปนี้จะไม่ส่งผลต่อภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง

 • แม้ว่าหน้าจอจะผลิตขึ้นภายใต้เงื่อนไขการผลิตที่มีความแม่นยำสูงมาก และพิกเซลมากกว่า 99.99% ตรงตามข้อกำหนดการออกแบบ แต่พิกเซล 0.01% หรือน้อยกว่านั้นอาจบกพร่องหรือปรากฏเป็นจุดสีแดงหรือสีดำ ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
 • หากเปิดหน้าจอทิ้งไว้เป็นเวลานาน อาจเกิดการเผาไหม้ภายในหน้าจอ ซึ่งคุณจะเห็นสิ่งที่แสดงอยู่ไม่ปะติดปะต่อ อย่างไรก็ตามจะเกิดเพียงชั่วคราวเท่านั้น และจะหายไปเมื่อไม่ได้ใช้กล้องในเวลาไม่กี่วัน
 • หน้าจอแสดงผลอาจแสดงผลช้ากว่าเดิมเล็กน้อยในที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ หรือดูมืดลงในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง และจะกลับเป็นปกติที่อุณหภูมิห้อง

การ์ด

เพื่อปกป้องการ์ดและข้อมูลที่บันทึก โปรดระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้:

 • อย่าทำให้การ์ดตกหล่น บิดงอ หรือเปียกน้ำ อย่าให้การ์ดได้รับการกระทบกระเทือน หรือได้รับความสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง
 • อย่าแตะจุดสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ของการ์ดด้วยนิ้วมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะ
 • อย่าติดสติกเกอร์ใดๆ ลงบนการ์ด
 • อย่าเก็บหรือใช้การ์ดใกล้กับสิ่งที่มีสนามแม่เหล็กแรงสูง เช่น ชุดอุปกรณ์โทรทัศน์ ลำโพง หรือแม่เหล็ก และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีแนวโน้มเกิดไฟฟ้าสถิต
 • อย่าวางการ์ดทิ้งไว้กลางแดด หรือใกล้แหล่งความร้อน
 • ควรเก็บการ์ดไว้ในกล่อง
 • ไม่ควรเก็บการ์ดไว้ในที่ร้อน เต็มไปด้วยฝุ่น หรือมีความชื้นสูง
 • การ์ดอาจร้อนหลังจากถ่ายภาพต่อเนื่องซ้ำๆ หรือถ่ายภาพนิ่ง/บันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด