สมดุลแสงขาว

สมดุลแสงขาว (WB) สามารถทำให้พื้นที่ขาวภายในภาพดูเป็นสีขาว โดยปกติ การตั้งค่าอัตโนมัติ [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] (ตามบรรยากาศ) หรือ [อัตโนมัติ: กำหนดสีขาว] (กำหนดสีขาว) จะได้สมดุลแสงขาวที่ถูกต้อง หากไม่ได้สีสันที่เป็นธรรมชาติเมื่อใช้อัตโนมัติ คุณสามารถเลือกสมดุลแสงขาวที่สอดคล้องกับแหล่งกำเนิดแสงได้

[สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] (ตามบรรยากาศ) จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติสำหรับโหมด [ภาพเคลื่อนไหวผิวเนียน], [โหมดภาพเคลื่อนไหว IS] หรือ [โหมดอัตโนมัติสำหรับภาพนิ่ง]

หมายเหตุ

 • ดวงตาของมนุษย์ปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของแสงจึงทำให้วัตถุสีขาวดูขาวภายใต้แสงทุกชนิด กล้องจะกำหนดสีขาวจากอุณหภูมิสีของแสง และบนพื้นฐานนี้ ใช้การประมวลผลภาพเพื่อให้โทนสีดูเป็นธรรมชาติในภาพถ่ายของคุณ
 • สำหรับคำแนะนำการตั้งค่า [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] และ [อัตโนมัติ: กำหนดสีขาว] โปรดดู [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ
 • ในการตั้งค่าอุณหภูมิสีที่คุณต้องการ ให้เลือก [อุณหภูมิสี] ใน [การถ่ายภาพ: สมดุลแสงขาว] กด การสื่อสาร/ใช้งานหลายอย่าง จากนั้นกดปุ่ม ปุ่มซ้ายปุ่มขวา
(โดยประมาณ)
ลักษณะ โหมด อุณหภูมิสี (K: เคลวิน)
สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ อัตโนมัติ (ตามบรรยากาศ) 3000–7000
อัตโนมัติ: กำหนดสีขาว อัตโนมัติ (กำหนดสีขาว)
แสงแดด แสงแดด 5200
แสงในร่ม แสงในร่ม 7000
เมฆครึ้ม เมฆครึ้ม โพล้เพล้ อาทิตย์ตก 6000
หลอดไฟทังสเตน หลอดไฟทังสเตน 3200
แสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ขาว แสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ขาว 4000
อุณหภูมิสี อุณหภูมิสี 2500–10000

[สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ

เมื่อใช้ [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] (ตามบรรยากาศ) คุณสามารถเพิ่มความเข้มของการแสดงสีอุ่นของภาพได้เล็กน้อยเมื่อถ่ายภาพในฉากที่มีแสงไฟทังสเตน

หากคุณเลือก [อัตโนมัติ: กำหนดสีขาว] (กำหนดสีขาว) คุณจะสามารถลดความเข้มของการแสดงสีอุ่นของภาพได้

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: สมดุลแสงขาว]

 2. เลือก [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ]

  • เมื่อเลือก [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] แล้ว ให้กดปุ่ม การสื่อสาร/ใช้งานหลายอย่าง
 3. เลือกตัวเลือก

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังเมื่อตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ: กำหนดสีขาว] (กำหนดสีขาว)

 • แนวสีอุ่นของวัตถุอาจซีดจาง
 • เมื่อมีหลายแหล่งกำเนิดแสงรวมอยู่ในฉากการถ่ายภาพ แนวสีอุ่นของภาพอาจไม่ได้จางลง

[อุณหภูมิสี] อุณหภูมิสี

สามารถตั้งค่าที่แสดงอุณหภูมิสีของสมดุลแสงขาวได้

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: สมดุลแสงขาว]

 2. ตั้งค่าอุณหภูมิสี

  • เลือก [อุณหภูมิสี] จากนั้นกดปุ่ม การสื่อสาร/ใช้งานหลายอย่าง
  • กดปุ่ม ปุ่มซ้ายปุ่มขวา เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิสีที่คุณต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • อุณหภูมิสีสามารถตั้งค่าได้จากประมาณ 2500K ถึง 10000K โดยเพิ่มลดทีละ 100K

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่าอุณหภูมิสีสำหรับแหล่งแสงที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ให้แก้ไขสมดุลแสงขาว (ไปทางสีม่วงแดงหรือสีเขียว) ใน [] บนหน้าจอควบคุมทันใจตามต้องการ
 • เมื่อตั้งค่า [อุณหภูมิสี] เป็นค่าที่วัดด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิสีที่มีจำหน่ายทั่วไป ให้ทดลองถ่ายภาพล่วงหน้าและปรับการตั้งค่าตามต้องการเพื่อชดเชยความแตกต่างระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิสีและกล้อง