การดูภาพ

การแสดงภาพทีละภาพ

 1. สลับไปที่การเล่นภาพ

  • กดปุ่ม การเล่นภาพ
  • ภาพสุดท้ายที่ถ่ายหรือที่ดูจะแสดงขึ้น
 2. เลือกดูภาพ

  • หากต้องการดูภาพโดยเริ่มจากภาพล่าสุดที่คุณถ่าย ให้กดปุ่ม ปุ่มซ้าย หากต้องการดูภาพโดยเริ่มจากภาพแรกที่ถ่าย ให้กดปุ่ม ปุ่มขวา
  • แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม INFO รูปแบบการแสดงภาพจะเปลี่ยนไป

  ไม่แสดงข้อมูล

  การแสดงข้อมูลพื้นฐาน

  การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ

  • เมื่อแสดงหน้าจอข้อมูลการถ่ายภาพ คุณสามารถปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูข้อมูลอื่นๆ ได้
 3. ออกจากการเล่นภาพ

  • กดปุ่ม การเล่นภาพ เพื่อออกจากการเล่นภาพและกลับสู่สแตนด์บายการถ่ายภาพ

การเล่นภาพแบบสัมผัส

กล้องมีแผงหน้าจอสัมผัสที่คุณสามารถสัมผัสเพื่อควบคุมการเล่นภาพได้ ระบบการทำงานที่รองรับการสัมผัสเป็นเหมือนกับการใช้งานในสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน ก่อนอื่น ให้กดปุ่ม การเล่นภาพ เพื่อเตรียมสำหรับการเล่นภาพแบบสัมผัส

เลือกดูภาพ

การแสดงภาพแบบดัชนี

การดูภาพแบบขยาย

หมายเหตุ

 • คุณยังสามารถขยายการแสดงได้โดยการแตะสองครั้งด้วยนิ้วเดียวได้อีกด้วย