ฟิลเตอร์ลดแสง

เพื่อความสว่างที่เหมาะสมในฉากที่คุณถ่ายภาพ ฟิลเตอร์ลดแสงอัตโนมัติจะลดความเข้มของแสงลง 1/8 ของระดับแสงจริง ซึ่งเท่ากับสามระดับ นอกจาก [อัตโนมัติ] แล้ว คุณยังสามารถเลือก [ปิด] หรือ [เปิด] ได้

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: ฟิลเตอร์ลดแสง]

  2. เลือกตัวเลือก

ข้อควรระวัง

  • การเลือก [เปิด] หรือ [อัตโนมัติ] ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดจุดรบกวนในภาพมากขึ้น แม้ในฉากที่สว่าง เนื่องจากความไวแสง ISO จะเพิ่มขึ้นได้ง่ายกว่า
  • ND: ความเข้มของสีธรรมชาติ
  • ข้อควรระวังในการใช้ฟิลเตอร์ลดแสงอัตโนมัติ

  • สถานะฟิลเตอร์ลดแสงจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อการบันทึกเริ่มขึ้นสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือการสตรีม แม้จะตั้งค่า [อัตโนมัติ] ก็ตาม
  • เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด ให้ตั้งค่าเป็น [ปิด] หากคุณจะเปลี่ยนจากสภาพแวดล้อมที่สว่างเป็นมืดขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
  • [การถ่ายภาพ: ฟิลเตอร์ลดแสง] จะถูกตั้งค่าเป็น [ปิด] เมื่อใช้กล้องเป็นเว็บแคม