การทำงานขั้นพื้นฐาน

ปุ่มเริ่ม/หยุด

กดปุ่มเริ่ม/หยุดในโหมดภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มการบันทึก กดอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

กดปุ่มเริ่ม/หยุดในโหมดภาพนิ่งเพื่อถ่ายภาพหนึ่งภาพ

ลง/INFO ปุ่มเลื่อนลง/ข้อมูล

การกด ลง/INFO ปุ่มเลื่อนลง/ข้อมูลแต่ละครั้งจะเปลี่ยนข้อมูลที่แสดง

หน้าจอตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การสื่อสาร/ใช้งานหลายอย่าง ปุ่มสื่อสาร/ใช้งานหลายอย่าง

แสดงคุณสมบัติการสื่อสารแบบไร้สาย

ปุ่ม การสื่อสาร/ใช้งานหลายอย่าง ยังสามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นในโหมดภาพเคลื่อนไหวที่ใช้บ่อยได้อีกด้วย หากต้องการดูหน้าจอตั้งค่าสำหรับปุ่มนี้ ให้กดปุ่มบนหน้าจอบันทึกภาพเคลื่อนไหวค้างไว้

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อตั้งค่า
  • ในระหว่างการเล่นภาพ คุณสามารถส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (เรียกรวมกันว่า “สมาร์ทโฟน”) ที่เชื่อมต่อกับกล้องผ่าน Wi-Fi ได้โดยกดปุ่ม การสื่อสาร/ใช้งานหลายอย่าง เลือกภาพด้วยปุ่ม ปุ่มซ้ายปุ่มขวา จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

ข้อควรระวัง

  • ฟังก์ชั่นที่กำหนดให้กับปุ่ม การสื่อสาร/ใช้งานหลายอย่าง อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางโหมดบันทึกภาพ ในกรณีนี้ จะมีข้อความแสดงขึ้นเมื่อคุณกดปุ่ม การสื่อสาร/ใช้งานหลายอย่าง เพื่อระบุว่าไม่สามารถใช้งานได้

การแสดงไฟสัญญาณ

การแสดงไฟสัญญาณจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะของกล้อง

สี สถานะไฟสัญญาณ สถานะของกล้อง
สีเขียว เปิด
  • การบันทึกภาพนิ่งลงในเมมโมรี่การ์ดหรือการอ่านภาพนิ่งจากการ์ด
กะพริบช้า
  • ปิดหน้าจอ
กะพริบ
  • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในเมมโมรี่การ์ด หรือการอ่านภาพเคลื่อนไหวจากการ์ด
  • กำลังถ่ายโอนข้อมูลผ่าน Wi-Fi
สีส้ม เปิด
  • การชาร์จผ่านสาย USB
กะพริบ
  • การชาร์จ USB ผิดพลาด