อัตราส่วนของภาพนิ่ง

คุณสามารถเปลี่ยนอัตราส่วนของภาพได้

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: สัดส่วนของภาพนิ่ง]

  2. เลือกตัวเลือก