การใช้งานหน้าจอสัมผัส

การแตะ

ตัวอย่างหน้าจอ (การควบคุมทันใจ)

  • ใช้นิ้วของคุณเพื่อแตะ (สัมผัสชั่วขณะแล้วเอานิ้วออก) ที่หน้าจอ
  • ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณแตะ [Q (การควบคุมทันใจ)] หน้าจอควบคุมทันใจจะปรากฏขึ้น คุณสามารถกลับสู่หน้าจอก่อนหน้าได้โดยการแตะที่ [ย้อนกลับ]

หมายเหตุ

  • หากต้องการให้กล้องส่งเสียงเตือนสำหรับการใช้งานแบบสัมผัส ให้ตั้งค่า [ตั้งค่า: เสียงเตือน] เป็น [ใช้งาน] ()
  • ตามค่าเริ่มต้น ระดับเสียงเตือนสำหรับการใช้งานแบบสัมผัสจะถูกตั้งค่าเป็น [0]

การลาก

หน้าจอตัวอย่าง (หน้าจอเมนู)

  • เลื่อนนิ้วของคุณขณะกำลังแตะหน้าจอ
  • ตัวอย่างเช่น ลากบนแถบหลักเพื่อย้ายไปที่แถบอื่น