การแสดงข้อมูล

หน้าจอการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม INFO การแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนไป

 • หน้าจอจะแสดงผลเฉพาะการตั้งค่าปัจจุบันที่กล้องนำมาใช้
 1. (1) ความเร็วชัตเตอร์
 2. (2) การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
 3. (3) คำเตือนอุณหภูมิสูง
 4. (4) จุด AF
 5. (5) ตัวแสดงระดับบันทึกเสียง
 6. (6) ความเร็วชัตเตอร์/ค่ารูรับแสง/ปริมาณการชดเชยแสง/ความไวแสง ISO
 7. (7) คำเตือนความร้อนสูงเกินไป
 8. (8) ระยะเวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้/ระยะเวลาที่ใช้ไปในการบันทึก
 9. (9) ปริมาณการชดเชยแสง
 10. (10) ระดับแบตเตอรี่
 11. (11) ปิดการบันทึกเสียง
 12. (12) ซูมดิจิตอล
 1. (13) ความไวแสง ISO
 2. (14) โหมดถ่ายภาพ
 3. (15) ค่ารูรับแสง
 4. (16) ตั้งจุด AF ไว้ตรงกลาง
 5. (17) ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
 6. (18) สถานะโฟกัสอัตโนมัติ
 7. (19) ฟังก์ชั่น Bluetooth
 8. (20) ปุ่มควบคุมทันใจ
 9. (21) การตั้งเวลา
 10. (22) [] ปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 11. (23) ฟังก์ชั่น Wi-Fi
 12. (24) โหมดเครื่องบิน

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถแสดงตารางได้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (และหากแสดงอยู่ในขณะนี้ การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะยกเลิกการแสดงตาราง)
 • เมื่อเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว เวลาบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่เหลืออยู่จะเปลี่ยนเป็นเวลาที่ใช้ไป

หมายเหตุ

 • ไอคอนอื่นๆ อาจแสดงขึ้นชั่วคราวหลังจากทำการปรับค่า
 • การพลิกหน้าจอออกมาจะสลับตำแหน่งการแสดงข้อมูลที่ปรากฏ

หน้าจอการถ่ายภาพนิ่ง

แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม INFO การแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนไป

 • หน้าจอจะแสดงผลเฉพาะการตั้งค่าปัจจุบันที่กล้องนำมาใช้
 1. (1) จำนวนภาพที่ถ่ายได้
 2. (2) ระดับแบตเตอรี่
 3. (3) ฟังก์ชั่น Wi-Fi
 4. (4) การตั้งเวลา
 5. (5) ความสว่าง
 6. (6) คำเตือนอุณหภูมิสูง
 7. (7) คำเตือนคุณภาพของภาพนิ่ง
 1. (8) คำเตือนความร้อนสูงเกินไป
 2. (9) โหมดถ่ายภาพ
 3. (10) ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
 4. (11) ฟังก์ชั่น Bluetooth
 5. (12) ปุ่มควบคุมทันใจ
 6. (13) โหมดเครื่องบิน

หมายเหตุ

 • ไอคอนอื่นๆ อาจแสดงขึ้นชั่วคราวหลังจากทำการปรับค่า
 • การพลิกหน้าจอออกมาจะสลับตำแหน่งการแสดงข้อมูลที่ปรากฏ

หน้าจอการเล่นภาพ

การแสดงข้อมูลรายละเอียดสำหรับภาพเคลื่อนไหว

 1. (1) โหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 2. (2) โทนสี
 3. (3) สมดุลแสงขาว
 4. (4) ตัวกรองสี
 5. (5) ขนาดบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 6. (6) อัตราเฟรม
 1. (7) วิธีการบีบอัดภาพเคลื่อนไหว
 2. (8) ข้อมูลทิศทางภาพเคลื่อนไหว
 3. (9) ปริมาณการชดเชยแสง
 4. (10) การตั้งค่าดิจิตอล IS
 5. (11) ระยะเวลาบันทึก
 • เพื่อความเรียบง่าย คำอธิบายจะถูกละเว้นสำหรับรายการที่รวมอยู่ในการแสดงข้อมูลพื้นฐาน/รายละเอียดสำหรับภาพนิ่ง ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ที่นี่

การแสดงข้อมูลพื้นฐานสำหรับภาพนิ่ง

 1. (1) ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
 2. (2) ฟังก์ชั่น Wi-Fi
 3. (3) ระดับแบตเตอรี่
 4. (4) หมายเลขการเล่นภาพ/จำนวนภาพทั้งหมดที่บันทึก
 5. (5) ส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟน
 6. (6) โหมดเครื่องบิน
 7. (7) ความเร็วชัตเตอร์
 8. (8) ค่ารูรับแสง
 1. (9) ความสว่าง
 2. (10) ฟังก์ชั่น Bluetooth
 3. (11) คะแนน
 4. (12) การป้องกันภาพ
 5. (13) หมายเลขโฟลเดอร์-หมายเลขไฟล์
 6. (14) คุณภาพของภาพ
 7. (15) ความไวแสง ISO

ข้อควรระวัง

 • หากใช้กล้องตัวอื่นถ่ายภาพ ข้อมูลการถ่ายภาพบางส่วนอาจไม่ปรากฏขึ้น
 • ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องนี้อาจไม่สามารถเล่นได้บนกล้องอื่นๆ

การแสดงข้อมูลรายละเอียดสำหรับภาพนิ่ง

 1. (1) ความเร็วชัตเตอร์
 2. (2) โหมดถ่ายภาพ
 3. (3) ค่ารูรับแสง
 4. (4) ความสว่าง
 5. (5) วันที่และเวลาถ่ายภาพ
 1. (6) ฮิสโตแกรม (ความสว่าง/RGB)
 2. (7) ความไวแสง ISO
 3. (8) แถบเลื่อน
 4. (9) คุณภาพของภาพ
 5. (10) ขนาดไฟล์