เน้นที่การบันทึก

แสดงกรอบสีแดงที่กะพริบรอบๆ หน้าจอระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ซึ่งทำให้ง่ายต่อการมองเห็นได้อย่างรวดเร็วว่ากำลังบันทึกอยู่

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: เน้นที่การบันทึก]

  2. เลือก [เปิด]