ข้อควรระวังในการสื่อสารแบบไร้สาย

หากอัตราการส่งข้อมูลลดลง การเชื่อมต่อขาดหาย หรือมีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้น เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นการสื่อสารแบบไร้สาย ลองดำเนินการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

ระยะห่างระหว่างกล้องและสมาร์ทโฟน

หากกล้องอยู่ไกลเกินไปจากสมาร์ทโฟน อาจไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ แม้ว่าจะสามารถทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ในกรณีนี้ ให้นำกล้องและสมาร์ทโฟนเข้ามาใกล้กันมากขึ้น แล้วจึงสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ตำแหน่งการติดตั้งเสารับส่งสัญญาณของ Access Point

  • หากใช้งานในที่ร่ม ให้ติดตั้งอุปกรณ์ในห้องที่คุณใช้งานกล้อง
  • ติดตั้งอุปกรณ์ในบริเวณที่ไม่มีบุคคล หรือวัตถุใดๆ คั่นระหว่างอุปกรณ์นั้นและกล้อง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียง

หากอัตราการส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ลดลงเนื่องจากผลกระทบจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ ให้หยุดการใช้งานหรือย้ายออกห่างจากอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อส่งสัญญาณการสื่อสาร

  • กล้องจะสื่อสารด้วย Wi-Fi ผ่าน IEEE 802.11b/g/n โดยใช้คลื่นวิทยุในแถบความถี่ 2.4 GHz ด้วยเหตุนี้ อัตราการส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi จะลดลงหากมีอุปกรณ์ Bluetooth เตาไมโครเวฟ โทรศัพท์ไร้สาย ไมโครโฟน สมาร์ทโฟน กล้องอื่นๆ หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันทำงานอยู่บนแถบความถี่เดียวกันในบริเวณใกล้เคียง

ข้อควรระวังสำหรับการใช้งานกล้องหลายตัว

  • เมื่อเชื่อมต่อกล้องหลายตัวเข้ากับ Access Point เดียวกันผ่าน Wi-Fi ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลข IP ของกล้องแตกต่างกัน
  • เมื่อมีกล้องหลายตัวเชื่อมต่ออยู่กับ Access Point เดียวกันผ่าน Wi-Fi อัตราการส่งข้อมูลจะลดลง
  • เมื่อมี Access Point มาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n (แถบความถี่ 2.4 GHz) หลายตัว ให้เว้นว่างห้าช่องสัญญาณระหว่างแต่ละช่องสัญญาณ Wi-Fi เพื่อลดการรบกวนคลื่นวิทยุ ตัวอย่างเช่น ใช้ช่องสัญญาณ 1, 6 และ 11, ช่องสัญญาณ 2 และ 7 หรือช่องสัญญาณ 3 และ 8