การเลือกแอปสำหรับการเชื่อมต่อ USB

เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ด้วยสายเชื่อมต่อ คุณจะสามารถถ่ายโอนภาพหรือนำเข้าภาพไปยังสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้

 1. เลือก [ตั้งค่า: เลือกแอปเชื่อมต่อ USB]

 2. เลือกตัวเลือก

  • นำเข้ารูปภาพ

   เลือกเมื่อนำเข้าภาพไปยังคอมพิวเตอร์

  • การสนทนาทางวิดีโอ/การสตรีม

   เลือกหากคุณจะใช้แอปพลิเคชันที่รองรับ UVC/UAC หลังจากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

   หลังจากเลือก [การสนทนาทางวิดีโอ/การสตรีม] ให้ใช้สายเชื่อมต่อเพื่อต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วเริ่มแอปพลิเคชัน

   ความละเอียดและอัตราเฟรมของสัญญาณภาพออกเป็น 2K (1920×1080) ที่ 30 fps