การบันทึกเสียง

คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในขณะที่บันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนสเตอริโอในตัวกล้องหรือไมโครโฟนสเตอริโอภายนอก คุณยังสามารถปรับระดับการบันทึกเสียงได้อย่างอิสระอีกด้วย

ใช้ [การถ่ายภาพ: บันทึกเสียง] เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นการบันทึกเสียง

ข้อควรระวัง

 • เสียงจากการทำงานของ Wi-Fi อาจถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนในตัวกล้องหรือไมโครโฟนภายนอก สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานคุณสมบัติการสื่อสารไร้สาย ขณะทำการบันทึก
 • หากคุณใช้งานกล้องระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ไมโครโฟนในตัวกล้องอาจบันทึกเสียงการทำงานของเลนส์หรือกล้องด้วย ซึ่งในกรณีดังกล่าว หากคุณใช้ไมโครโฟนภายนอกที่มีปลั๊กสัญญาณออกและจัดตำแหน่งให้ห่างจากกล้อง อาจช่วยลดเสียงเหล่านี้ได้
 • อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ เข้ากับช่องต่อเข้าไมโครโฟนภายนอกของกล้อง นอกจากไมโครโฟนภายนอกเท่านั้น

หมายเหตุ

 • เสียงจะถูกส่งออกเช่นกัน เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ผ่าน HDMI หากไม่ตั้งค่า [บันทึกเสียง] เป็น [ไม่ใช้งาน] ในกรณีที่มีการสะท้อนกลับของสัญญาณเสียงออกจากโทรทัศน์ ให้เลื่อนกล้องออกห่างจากโทรทัศน์หรือลดระดับเสียงลง
 • ไม่สามารถปรับสมดุลเสียงระหว่าง L/R (ซ้าย/ขวา) ได้

การบันทึกเสียง/ระดับการบันทึกเสียง

 • อัตโนมัติ

  ระดับการบันทึกเสียงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ การควบคุมระดับแบบอัตโนมัติจะทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับระดับเสียง

 • ตั้งเอง

  คุณสามารถปรับระดับการบันทึกเสียงได้ตามต้องการ เลือก [ระดับเสียง] และกดปุ่ม ปุ่มซ้ายปุ่มขวา ในขณะที่มองมาตรระดับเพื่อปรับระดับการบันทึกเสียง มองที่ตัวแสดงขีดระดับสูงสุด และปรับเพื่อให้มาตรระดับทางด้านขวาของเครื่องหมาย “12” (-12 dB) สว่างขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อมีเสียงดังสุด หากมาตรระดับเกิน “0” เสียงจะผิดเพี้ยน

  คุณสามารถปรับระดับการบันทึกเสียงระหว่างการบันทึกได้โดยแตะ []

 • ไม่ใช้งาน

  เสียงจะไม่ถูกบันทึก

ลดเสียงลม

ตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ] เพื่อลดความผิดเพี้ยนของเสียงในฉากกลางแจ้งที่มีลมแรง ซึ่งจะถูกปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกกับช่องต่อเข้าไมโครโฟนภายนอก ขณะที่ฟังก์ชั่นลดเสียงลมทำงานอยู่ บางส่วนของเสียงเบสต่ำจะถูกลดลงไปด้วย