การใส่/การถอดการ์ด

ข้อควรระวัง

 • ไม่รองรับการใช้เมมโมรี่การ์ดอื่นนอกเหนือจากการ์ด microSD / microSDHC / microSDXC

การใส่

 1. เปิดฝาครอบ

  • ปิดกล้อง ()
  • หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสัญญาณดับลง ให้เปิดฝาครอบแล้วหมุนออกไปให้พ้นทาง
 2. ใส่การ์ด

  • ใส่การ์ดโดยให้ฉลากคว่ำหน้าลง การใส่การ์ดผิดด้านอาจทำให้กล้องเสียหายได้
 3. ปิดฝาครอบ

การถอด

 1. เปิดฝาครอบ

  • ปิดกล้อง ()
 2. ถอดการ์ด

  • กดการ์ดเข้าเพื่อดีดออก
  • ดึงการ์ดออกมาตรงๆ แล้วปิดฝาครอบลง

ข้อควรระวัง

 • ไฟสัญญาณที่ติดสว่างแสดงว่ากล้องกำลังเขียน อ่าน ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังการ์ด ห้ามเปิดฝาครอบช่องใส่การ์ดออกในระหว่างนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของข้อมูลภาพและความเสียหายต่อการ์ดหรือกล้อง ห้ามดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ในขณะที่ไฟสัญญาณติดสว่าง

  • การถอดการ์ด
  • การเขย่าหรือกระแทกกล้อง
 • หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการ์ดแสดงขึ้นบนหน้าจอ ให้ถอดและใส่การ์ดใหม่อีกครั้ง หากข้อผิดพลาดยังคงแสดงอยู่ ให้เปลี่ยนไปใช้การ์ดแผ่นอื่น

  หากคุณสามารถถ่ายโอนภาพในการ์ดไปยังคอมพิวเตอร์ ให้ถ่ายโอนภาพทั้งหมด จากนั้นทำการฟอร์แมตการ์ดด้วยกล้อง () การ์ดอาจกลับมาใช้งานได้ตามปกติ