รายชื่อส่วนประกอบของกล้อง

 1. (1) หน้าจอ
 2. (2) ช่องสัญญาณ HDMI
 3. (3) ช่องต่อเข้าไมโครโฟนภายนอก
 4. (4) ขาตั้ง
 5. (5) หูร้อยสายคล้อง
 6. (6) ฝาครอบช่องใส่การ์ด
 7. (7) หมายเลขผลิตภัณฑ์
 8. (8)พลังงาน ปุ่มเปิด/ปิดกล้อง
 9. (9) ไฟสัญญาณ
 10. (10)ปุ่มซ้าย ปุ่มเลื่อนไปทางซ้าย
 11. (11)ปุ่มขึ้น/ตั้งเวลา/ลบ ปุ่มเลื่อนขึ้น/ตั้งเวลา/ลบ
 12. (12)ปุ่มขวา ปุ่มเลื่อนไปทางขวา
 1. (13)การสื่อสาร/ใช้งานหลายอย่าง ปุ่มสื่อสาร/ใช้งานหลายอย่าง
 2. (14)การเล่นภาพ ปุ่มเล่นภาพ
 3. (15)ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า ปุ่มควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 4. (16)ปุ่มลง/INFO ปุ่มเลื่อนลง/ข้อมูล
 5. (17)MENU ปุ่มเมนู
 6. (18) ช่องสกรูยึดขาตั้งกล้อง
 7. (19) ช่องใส่การ์ด
 8. (20) เลนส์
 9. (21) ลำโพง
 10. (22) ไมโครโฟนสเตอริโอ
 11. (23) ช่องสัญญาณดิจิตอล
 12. (24) ปุ่มเริ่ม/หยุด

การผูกติดสายคล้อง

ผูกติดสายคล้องข้อมือที่ให้มาเข้ากับตัวยึดสายคล้องของกล้อง