สแตนด์บาย: ความละเอียดต่ำ

ตั้งค่าเป็น [เปิด] เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิกล้องระหว่างสแตนด์บาย

ด้วยเหตุนี้ คุณอาจสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในระยะเวลาที่นานขึ้นได้

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: สแตนด์บาย: ค.ละเอียดต่ำ]

  2. เลือก [เปิด]

ข้อควรระวัง

  • คุณภาพของภาพบนหน้าจอสแตนด์บายอาจแตกต่างจากคุณภาพของภาพบนหน้าจอระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
  • ในเวลาสั้นๆ เมื่อคุณเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว การแสดงภาพอาจยังคงอยู่ในเฟรมปัจจุบันแทนที่จะมีการปรับปรุง