การถ่ายภาพนิ่ง

  • หากต้องการโฟกัส ให้แตะวัตถุที่คุณต้องการจับภาพ กดปุ่มเริ่ม/หยุดเพื่อถ่ายภาพ
  • กรอบสีเหลืองจะแสดงขึ้นเมื่อกล้องไม่สามารถโฟกัสไปยังวัตถุได้

หมายเหตุ

  • สำหรับการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบตั้งแต่การโฟกัสไปจนถึงการถ่ายภาพโดยแค่แตะที่วัตถุ ให้ตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ชัตเตอร์แบบแตะ] เป็น [ใช้งาน] ()