ก่อนการกำจัด

ข้อควรระวัง

 • ให้กำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามข้อบังคับของท้องถิ่น

หมายเหตุ

 • แนะนำให้ใช้ไขควงสำหรับสกรูหัวแฉก M1.4 ในการถอดสกรู
 1. ปิดกล้อง

 2. ถอดสกรูแปดตัว

 3. ถอดฝาครอบด้านหลัง

 4. ถอดสกรูเจ็ดตัว

  • ไม่จำเป็นต้องถอดสกรูขนาดเล็กที่อยู่ติดกับสกรู (1)
 5. ถอดฝาครอบด้านหน้าตามที่แสดง โดยจับที่ด้านข้าง

  • แถบที่ยึดฝาครอบให้เข้าที่อยู่ใกล้กับด้านบนของฝาครอบด้านหน้า แถบอาจทำให้ถอดฝาครอบออกได้ยาก ดังนั้นค่อยๆ ใช้แรงขณะที่คุณถอดฝาครอบ
 6. ใช้มือถอดแบตเตอรี่ตามที่แสดง