การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้หลังจากจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนแล้ว

 • สร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้แค่สมาร์ทโฟนเท่านั้น ()
 • สร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับกล้อง แม้ในขณะที่กล้องปิดอยู่ ()
 • แท็กพิกัดภาพด้วยข้อมูล GPS ที่ได้รับจากสมาร์ทโฟน ()
 • ควบคุมกล้องแบบระยะไกลจากสมาร์ทโฟน ()

คุณยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้หลังจากเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi

 • เรียกดูและบันทึกภาพบนกล้องจากสมาร์ทโฟน ()
 • ควบคุมกล้องแบบระยะไกลจากสมาร์ทโฟน ()

การเตรียมสมาร์ทโฟน

การเปิด Bluetooth และ Wi-Fi บนสมาร์ทโฟน

เปิด Bluetooth และ Wi-Fi จากหน้าจอการตั้งค่าของสมาร์ทโฟน โปรดทราบว่าการจับคู่กับกล้องไม่สามารถทำได้จากหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth ในสมาร์ทโฟน

การติดตั้ง Camera Connect บนสมาร์ทโฟน

แอป Camera Connect ที่กำหนดให้ใช้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) จะต้องติดตั้งบนสมาร์ทโฟนที่มีระบบ Android หรือ iOS

 • ใช้ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนเวอร์ชั่นล่าสุด
 • สามารถติดตั้ง Camera Connect ได้จาก Google Play หรือ App Store สามารถเข้าถึง Google Play หรือ App Store ได้ โดยใช้รหัส QR ที่ปรากฏ เมื่อกล้องถูกจับคู่ หรือเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi

หมายเหตุ

 • สำหรับเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการที่รองรับ Camera Connect โปรดดูข้อมูลจากเว็บไซต์ดาวน์โหลด Camera Connect
 • หน้าจอตัวอย่างและรายละเอียดอื่นๆ ในคู่มือนี้อาจไม่ตรงกับองค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แท้จริง หลังจากมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง หรือการอัพเดท Camera Connect, Android หรือ iOS

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi

หากหน้าจอ [ยินดีต้อนรับ] แสดงขึ้นในตอนแรก หมายความว่าสมาร์ทโฟนและกล้องจับคู่กันแล้ว ให้ไปยังขั้นตอนที่ 10

 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน(แท็บเล็ต)]

 2. เลือก [ตกลง]

  • หน้าจอนี้จะไม่แสดงขึ้นหากการตั้งค่า Wi-Fi ถูกตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] อยู่แล้ว
 3. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย]

 4. เลือก [ตกลง]

  • หน้าจอนี้จะไม่แสดงขึ้นหากการตั้งค่า Bluetooth ถูกตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] อยู่แล้ว
 5. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 6. เริ่มการจับคู่

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเริ่มการจับคู่
  • หากไม่ได้ติดตั้ง Camera Connect ให้ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสแกนรหัส QR บนหน้าจอ ไปที่ Google Play หรือ App Store เพื่อติดตั้ง Camera Connect จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเริ่มการจับคู่
 7. เริ่ม Camera Connect

  • ตามคำแนะนำในแอป ให้เลือกกล้องสำหรับการจับคู่
 8. สร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth

  • เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นบนสมาร์ทโฟน ให้ใช้สมาร์ทโฟนตามที่ระบุ
  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 9. ทำการจับคู่ให้เสร็จสมบูรณ์

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อสิ้นสุดการจับคู่
  • ชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่จะแสดงขึ้น

ข้อควรระวัง

 • กล้องไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่อง หรือมากกว่าได้ในเวลาเดียวกันผ่าน Bluetooth หากต้องการสลับเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นสำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth โปรดดู การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi/Bluetooth อีกครั้ง
 • โปรดทราบว่าระดับแบตเตอรี่ของกล้องอาจเหลือน้อยในครั้งต่อไปที่คุณต้องการใช้งาน เนื่องจากการเชื่อมต่อ Bluetooth จะใช้พลังงานแบตเตอรี่แม้ว่ากล้องจะปิดอยู่ก็ตาม
 • การแก้ปัญหาการจับคู่
 • การเก็บบันทึกการจับคู่สำหรับกล้องที่เคยจับคู่ก่อนหน้านี้ในสมาร์ทโฟนของคุณจะทำให้ไม่สามารถจับคู่กับกล้องตัวนี้ได้ ก่อนที่คุณจะลองจับคู่อีกครั้ง ให้ลบประวัติการจับคู่สำหรับกล้องที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ออกจากหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth ของสมาร์ทโฟนของคุณ
 1. แตะฟังก์ชั่น Camera Connect

  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่น Camera Connect โปรดดู ฟังก์ชั่นหลักของ Camera Connect
  • แตะฟังก์ชั่น Camera Connect เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 2. ยืนยันอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

  • [Wi-Fi เปิด] จะแสดงขึ้นบนหน้าจอกล้อง ()

การเชื่อมต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนเสร็จสมบูรณ์

 • หากต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เลือก [ตัดการสื่อสาร] บนหน้าจอ [Wi-Fi เปิด]
 • การยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi จะทำให้กล้องสลับไปใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth
 • หากต้องการเชื่อมต่ออีกครั้ง ให้เริ่ม Camera Connect และแตะฟังก์ชั่นที่คุณจะใช้

หน้าจอ [Wi-Fi เปิด]

 • ยืนยันตั้งค่า Wi-Fi

  คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้

 • ราย.ข้อผิดพลาด

  หลังจากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อผิดพลาดได้ ()

 • ตัดการสื่อสาร

  ยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ฟังก์ชั่นหลักของ Camera Connect

Images on camera

 • สามารถเรียกดู ลบ หรือให้คะแนนภาพได้
 • สามารถบันทึกภาพลงในสมาร์ทโฟนได้

Remote live view shooting

 • เปิดใช้งานการถ่ายภาพระยะไกลขณะที่คุณดูภาพสดบนสมาร์ทโฟน

Bluetooth remote controller

 • เปิดใช้งานรีโมทคอนโทรลของกล้องจากสมาร์ทโฟนที่จับคู่กันผ่าน Bluetooth (ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi)
 • การปิดสวิตช์อัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่คุณใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth remote controller

Camera settings

 • การตั้งค่ากล้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถตรวจสอบฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้จากหน้าจอหลักของ Camera Connect

การรักษาการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อกล้องปิดอยู่

คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเรียกดูภาพบนกล้องหรือดำเนินการอื่นๆ ได้แม้ว่ากล้องจะปิดอยู่ ตราบใดที่กล้องยังจับคู่กับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth

หากคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อกับกล้องผ่าน Wi-Fi หรือ Bluetooth อยู่เสมอเมื่อปิดเครื่อง ให้ตั้งค่า [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: โหมดเครื่องบิน] เป็น [เปิด] หรือตั้งค่า [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่า Bluetooth] เป็น [ไม่ใช้งาน]

ข้อควรระวัง

 • ฟังก์ชั่นนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป หากมีการรีเซ็ตการตั้งค่าการสื่อสารไร้สาย หรือข้อมูลการเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟนถูกลบไป

การยกเลิกการจับคู่

ยกเลิกการจับคู่กับสมาร์ทโฟน ดังนี้

 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน(แท็บเล็ต)]

 2. เลือก [แก้ไข/ลบ อุปกรณ์]

 3. เลือกสมาร์ทโฟนที่จะยกเลิกการจับคู่

  • สมาร์ทโฟนที่จับคู่กับกล้องในปัจจุบันจะมีเครื่องหมาย [Bluetooth]
 4. เลือก [ลบข้อมูลการเชื่อมต่อ]

 5. เลือก [ตกลง]

 6. ลบข้อมูลกล้องบนสมาร์ทโฟน

  • ในเมนูการตั้งค่า Bluetooth ของสมาร์ทโฟน ให้ลบข้อมูลกล้องที่ลงทะเบียนไว้บนสมาร์ทโฟน