การประหยัดพลังงาน

คุณสามารถปรับการกำหนดเวลาปิดหน้าจอและเวลาปิดกล้องหลังจากที่ไม่มีการใช้งานกล้องได้ (ปิดหน้าจอ และ ปิดสวิตช์อัตโนมัติ)

  1. เลือก [ตั้งค่า: ประหยัดพลังงาน]

  2. เลือกตัวเลือก

หมายเหตุ

  • [ปิดหน้าจอ] จะใช้ในขณะที่หน้าจอถ่ายภาพแสดงขึ้น การตั้งค่าเหล่านี้ไม่มีผลระหว่างการแสดงเมนูหรือการเล่นภาพ
  • กล้องจะปิดระหว่างการแสดงเมนูหรือการเล่นภาพหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ใน [ปิดหน้าจอ] และ [ปิดสวิตช์อัตโนมัติ] ผ่านไป
  • เพื่อปกป้องหน้าจอ หน้าจอจะดับใน 30 นาทีหลังจากมืดลง (โดยที่กล้องยังคงเปิดอยู่) แม้ว่าจะตั้งค่า [ปิดหน้าจอ] และ [ปิดสวิตช์อัตโนมัติ] ไว้เป็น [ไม่ใช้งาน] ก็ตาม
  • การตั้งค่าการประหยัดพลังงานไม่ได้ใช้ระหว่างการถ่ายภาพ หรือเมื่อเชื่อมต่อผ่าน USB หรือแบบไร้สาย