การตั้งค่า GPS

GPS ผ่านมือถือ

คุณสามารถแท็กพิกัดภาพด้วยสมาร์ทโฟนที่รองรับ Bluetooth ได้

ทำการตั้งค่าเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์หลังจากติดตั้งแอป Camera Connect ที่กำหนดให้ใช้ () บนสมาร์ทโฟน

 1. บนสมาร์ทโฟน เปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้ง

 2. สร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth

  • เริ่ม Camera Connect และจับคู่กล้องและสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth
 3. เลือก [การตั้งค่าไร้สาย: ตั้งค่า GPS]

 4. เลือก [GPS ผ่านมือถือ]

 5. เลือก [ใช้งาน]

 6. ถ่ายภาพ

  • ภาพถ่ายถูกแท็กพิกัดด้วยข้อมูลจากสมาร์ทโฟน

แสดงข้อมูล GPS

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งที่เพิ่มลงในภาพถ่ายของคุณได้บนหน้าจอข้อมูลการถ่ายภาพ ()

 • (1) ละติจูด
 • (2) ลองจิจูด
 • (3) ระดับความสูง
 • (4) UTC (เวลามาตรฐานสากล)

ข้อควรระวัง

 • ข้อมูลตำแหน่งจะได้รับจากสมาร์ทโฟนในขณะที่กล้องจับคู่กับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth เท่านั้น
 • ไม่สามารถรับข้อมูลทิศทางได้
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ได้รับอาจไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับสภาวะของการเดินทางหรือสถานะของสมาร์ทโฟน
 • อาจใช้เวลาในการรับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจากสมาร์ทโฟน หลังจากที่คุณเปิดกล้อง
 • จะไม่ได้รับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งอีก หลังจากปฏิบัติการทำงานตามต่อไปนี้
  • การจับคู่กับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายผ่าน Bluetooth
  • การปิดกล้อง
  • การออกจากการใช้งาน Camera Connect
  • ปิดการใช้งานบริการตำแหน่งบนสมาร์ทโฟน
 • จะไม่ได้รับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งอีกในสถานการณ์ดังต่อไปนี้
  • ปิดสวิตซ์กล้อง
  • การเชื่อมต่อ Bluetooth สิ้นสุด
  • ระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของสมาร์ทโฟนต่ำ

หมายเหตุ

 • เวลามาตรฐานสากล หรือในตัวย่อ UTC โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับเวลามาตรฐานของกรีนิช
 • สำหรับภาพเคลื่อนไหว ข้อมูล GPS ที่ได้รับตอนแรกจะถูกเพิ่ม