เกี่ยวกับคู่มือนี้

ไอคอนในคู่มือนี้

ปุ่มขึ้น ปุ่มลง ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา หมายถึง ทิศทางการกดปุ่มเลื่อน ปุ่มเลื่อน
ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า หมายถึง ปุ่มควบคุมทันใจ/ปุ่มตั้งค่า
  • นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ไอคอนและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้กับปุ่มของกล้อง และที่แสดงบนหน้าจอยังใช้ในคู่มือนี้ด้วย เมื่อกล่าวถึงการดำเนินการและฟังก์ชั่นการทำงานที่เกี่ยวข้อง
ลิงก์ ลิงก์ไปยังหน้าที่มีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คำเตือน

คำเตือนเพื่อป้องกันปัญหาในการถ่ายภาพ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลเสริม

เคล็ดลับ เคล็ดลับหรือคำแนะนำสำหรับการถ่ายภาพให้ดียิ่งขึ้น
การแก้ปัญหา คำแนะนำในการแก้ปัญหา

สมมติฐานเบื้องต้นสำหรับคำแนะนำในการใช้งานและตัวอย่างภาพถ่าย

  • คำแนะนำใช้กับกล้องที่เปิดเครื่องอยู่ ()
  • ถือว่าการตั้งค่าเมนูทั้งหมดถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
  • ภาพถ่ายตัวอย่างในคู่มือนี้มีไว้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น