ข้อควรระวังทั่วไปในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การแสดงคำแนะนำก่อนการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

คำแนะนำอาจแสดงขึ้นเมื่อกล้องเริ่มทำงาน หลังจากปรับการตั้งค่า หรือในสถานการณ์อื่นๆ

คำแนะนำเตือนว่าภายในกล้องอาจร้อนขึ้นหากบันทึกภาพเคลื่อนไหวภายใต้การตั้งค่าปัจจุบัน และหากคุณทำการบันทึกต่อไป กล้องอาจจะปิดลงโดยอัตโนมัติ

หากคุณจะบันทึกเป็นระยะเวลานาน ให้พิจารณาเปลี่ยนการตั้งค่าที่ระบุตามคำแนะนำ เพื่อให้คุณสามารถบันทึกได้โดยไม่ต้องแสดงคำแนะนำจากกล้อง

หากคุณต้องการบันทึกโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า โปรดสังเกตตัวแจ้งเตือนใดๆ ที่แสดงขึ้นขณะที่คุณบันทึก

การแสดงตัวแจ้งเตือนในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ตัวแสดง 10 ระดับ (1) จะปรากฏขึ้นระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในกรณีที่อุณหภูมิภายในตัวกล้องสูงเกินไป

เมื่ออุณหภูมิภายในสูงขึ้น ระดับบนตัวแสดงจะขยายไปทางขวา ระดับที่เพิ่มขึ้นเร็วเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพ ระดับ 1–7 จะระบุเป็นสีขาว แต่เมื่ออุณหภูมิถึงระดับ 8 สีจะเปลี่ยนไป

[เตือนอุณหภูมิสีแดง] จะกะพริบเป็นสีแดงหากคุณทำการบันทึกต่อหลังจากที่ตัวแสดงถึงระดับ 9 ซึ่งระบุเป็นสีส้ม ไอคอนที่กะพริบแสดงว่ากล้องจะปิดโดยอัตโนมัติในไม่ช้า

ข้อความจะปรากฏขึ้นหากคุณยังคงบันทึกต่อไปในขณะที่ไอคอนกำลังกะพริบ และกล้องจะปิดโดยอัตโนมัติ

 • การบันทึกในภายหลัง

  หากยังคงต้องการบันทึกโดยใช้การตั้งค่าเดิม ให้ปิดกล้องและปล่อยให้เย็นลงสักครู่ โปรดทราบว่ากล้องอาจร้อนเกินไปอีกครั้งหลังจากที่คุณทำการบันทึกต่อ

ไอคอนคำเตือนสำหรับแผลไหม้จากการสัมผัสความร้อนต่ำ

[อุณหภูมิสูง] จะแสดงขึ้นหากกล้องอุ่นขึ้นระหว่างการสตรีมหรือระหว่างการส่งสัญญาณภาพออกไปยังอุปกรณ์ภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดแผลไหม้จากการสัมผัสความร้อนต่ำในขณะนี้ อย่าสัมผัสกล้องเป็นเวลานาน

 • กล้องอาจปิดลงโดยอัตโนมัติหากการสื่อสารหรือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกขาดหาย

ข้อควรระวังอื่นๆ

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 • อย่าหันกล้องไปทางแหล่งแสงที่สว่างจ้า เช่น ดวงอาทิตย์ หรือแสงจ้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เซนเซอร์ภาพหรือส่วนประกอบภายในของกล้องเสียหายได้
 • หากคุณบันทึกบางสิ่งบางอย่างที่มีรายละเอียดสูง อาจเกิดลายคลื่นหรือสีผิดเพี้ยนได้
 • หากตั้งค่า [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] หรือ [อัตโนมัติ: กำหนดสีขาว] และมีการเปลี่ยนแปลงความไวแสง ISO หรือค่ารูรับแสงระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว สมดุลแสงขาวอาจเปลี่ยนไปเช่นกัน
 • หากคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED ภาพเคลื่อนไหวอาจเกิดการกะพริบ
 • ค่ารูรับแสงกว้างอาจทำให้การโฟกัสล่าช้าหรือไม่สามารถโฟกัสได้อย่างแม่นยำ
 • การใช้งาน AF ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้: การสูญเสียโฟกัสชั่วคราวที่สำคัญ การบันทึกการเปลี่ยนแปลงความสว่างของภาพเคลื่อนไหว การหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวชั่วคราว หรือการบันทึกเสียงกลไกของเลนส์
 • หลีกเลี่ยงไม่ให้นิ้วของคุณหรือวัตถุอื่นๆ ปิดบังไมโครโฟนในตัวกล้อง
 • การเชื่อมต่อหรือการถอดสาย HDMI ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะเป็นการสิ้นสุดการบันทึก
 • หากจำเป็น โปรดดู ข้อควรระวังทั่วไปในการถ่ายภาพนิ่ง เช่นกัน
 • กล้องอาจอุ่นขึ้นระหว่างการสตรีมหรือระหว่างการส่งสัญญาณภาพออกไปยังอุปกรณ์ภายนอก ใช้ขาตั้งหรือขาตั้งกล้อง หรือใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกภาพโดยใช้มือถือกล้อง
 • การบันทึกภาพและคุณภาพของภาพ

 • หากในภาพมีแหล่งกำเนิดแสงที่สว่างจ้า พื้นที่สว่างอาจแสดงเป็นสีดำบนหน้าจอ ภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการบันทึกอย่างใกล้เคียงกับที่ปรากฏบนหน้าจอ
 • จุดรบกวนในภาพ (เช่น จุดแสงหรือแถบสี) หรือสีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพที่ความไวแสง ISO สูง อุณหภูมิสูง ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ หรือภายใต้สภาพแสงน้อย ภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการบันทึกอย่างใกล้เคียงกับที่ปรากฏบนหน้าจอ
 • คุณภาพวิดีโอและเสียงของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกอาจแย่ลงในอุปกรณ์อื่นๆ และอาจไม่สามารถทำการเล่นได้ แม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะรองรับรูปแบบ MP4 ก็ตาม

หมายเหตุ

 • ข้อควรทราบสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 • แต่ละครั้งที่คุณบันทึกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใหม่จะถูกสร้างขึ้นในการ์ด
 • เมื่อใช้การ์ดบางรุ่น ไฟล์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นทุกครั้งที่ขนาดไฟล์เกินประมาณ 4 GB
 • ระยะมองเห็น (การครอบคลุม) อยู่ที่ประมาณ 100%
 • สามารถใช้ไมโครโฟนภายนอกส่วนใหญ่ที่มีปลั๊กขนาดเล็ก 3.5 มม.
 • ไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อใดๆ จะถูกใช้แทนไมโครโฟนในตัวกล้อง