การลบภาพ

คุณสามารถเลือกลบภาพที่ไม่จำเป็นแต่ละภาพหรือลบทั้งกลุ่มได้ ภาพที่ได้รับการป้องกัน () จะไม่ถูกลบ

ข้อควรระวัง

 • เมื่อลบภาพแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้อีก ควรแน่ใจว่าคุณไม่ต้องการภาพนั้นอีกต่อไปก่อนที่จะลบ และเพื่อป้องกันภาพสำคัญไม่ให้ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ป้องกันภาพไว้ก่อน

การลบภาพทีละภาพ

 1. กดปุ่ม การเล่นภาพ

 2. เลือกภาพที่จะลบ

  • กดปุ่ม ปุ่มซ้ายปุ่มขวา เพื่อเลือกภาพที่จะลบ
 3. กดปุ่ม ลบ

 4. ลบภาพ

  • เลือก [ลบ]

การเลือก ([ตรวจสอบ]) ภาพหลายภาพเพื่อลบพร้อมกัน

ด้วยการเพิ่มเครื่องหมายถูกลงในภาพที่จะลบ คุณสามารถลบภาพเหล่านั้นทั้งหมดได้พร้อมกันในครั้งเดียว

 1. เลือก [การเล่นภาพ: ลบภาพ]

 2. เลือก [เลือกและลบภาพ]

 3. เลือกดูภาพ

  • กดปุ่ม ปุ่มซ้ายปุ่มขวา เพื่อเลือกภาพที่จะลบ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • ในการเลือกภาพอื่นที่จะลบ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3
  • กดปุ่ม MENU
 4. ลบภาพ

  • เลือก [ตกลง]

การระบุช่วงของภาพเพื่อลบ

ในขณะที่ดูภาพในการแสดงภาพแบบดัชนี คุณจะสามารถระบุภาพแรกและภาพสุดท้ายในหนึ่งช่วงภาพเพื่อลบภาพทั้งหมดในครั้งเดียว

 1. เลือก [เลือกช่วงของภาพ]

  • เลือก [เลือกช่วงของภาพ] ใน [การเล่นภาพ: ลบภาพ]
 2. ระบุช่วงของภาพ

  • เลือกภาพแรก (จุดเริ่มต้น)
  • ต่อไป เลือกภาพสุดท้าย (จุดสิ้นสุด) เครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] จะถูกเพิ่มลงในภาพทุกภาพภายในช่วงระหว่างภาพแรกถึงภาพสุดท้าย
  • ในการเลือกภาพอื่นที่จะลบ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2
 3. กดปุ่ม MENU

 4. ลบภาพ

  • เลือก [ตกลง]

การลบภาพทุกภาพในโฟลเดอร์หรือในการ์ด

คุณสามารถลบภาพทุกภาพในโฟลเดอร์หรือในการ์ดได้พร้อมกันในครั้งเดียว

 • เมื่อคุณเลือก [ทุกภาพในโฟลเดอร์] หรือ [ทุกภาพในการ์ด] ใน [การเล่นภาพ: ลบภาพ] ภาพทุกภาพในโฟลเดอร์หรือการ์ดจะถูกลบ

หมายเหตุ

 • หากต้องการลบภาพทั้งหมดรวมทั้งภาพที่ได้รับการป้องกันด้วย ให้ฟอร์แมตการ์ด ()