คำแนะนำการใช้งานเหล่านี้ถือว่าคุณใช้เฟิร์มแวร์ EOS R5 รุ่น 1.5.0 หรือใหม่กว่า