การเปลี่ยนแปลงหรือลบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือลบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้ยุติการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อน

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 2. เลือกตัวเลือก

  • หากประวัติ () แสดงขึ้น ให้สลับหน้าจอด้วยปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 หรือ ปุ่มอเนกประสงค์
 3. เลือก [แก้ไข/ลบ อุปกรณ์]

  • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีเครื่องหมาย [Bluetooth] เป็นสีเทา หลังจากหน้าจอ [เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน] แสดงขึ้น ให้เลือก [จับคู่ผ่าน Bluetooth] จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า ในหน้าจอถัดไป
 4. เลือกอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

 5. เลือกตัวเลือก

  • เปลี่ยนแปลงหรือลบการตั้งค่าการเชื่อมต่อบนหน้าจอที่แสดง
 • เปลี่ยนชื่อเล่นอุปกรณ์

  คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเล่นได้โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ()

 • ภาพที่เห็นได้ ()

  แสดงเมื่อ [สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน] ถูกเลือก การตั้งค่าจะปรากฏทางด้านล่างของหน้าจอ

 • ลบข้อมูลการเชื่อมต่อ

  เมื่อลบข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับสมาร์ทโฟนที่จับคู่แล้ว ให้ลบข้อมูลกล้องที่บันทึกไว้ในสมาร์ทโฟนด้วย ()