หน้าที่ปุ่มชัตเตอร์ของภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ทำงานโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือกดลงจนสุดในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

 • ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การตั้งค่า [หน้าที่ปุ่มชัตเตอร์ของภาพเคลื่อนไหว] จะมีผลเหนือฟังก์ชั่นใดๆ ที่กำหนดให้กับปุ่มชัตเตอร์ใน [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานของปุ่ม]
 1. เลือก [การถ่ายภาพ: หน้าที่ปุ่มชัตเตอร์ของภาพเคลื่อนไหว]

 2. เลือกตัวเลือก

  • กดครึ่งหนึ่ง

   ระบุฟังก์ชั่นที่ทำงานโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  • กดจนสุด

   ระบุฟังก์ชั่นที่ทำงานโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

  เมื่อตั้งค่า [กดจนสุด] เป็น [เริ่ม/หยุดบันทึกเคลื่อน.] คุณสามารถเริ่ม/หยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ ไม่เพียงแค่โดยใช้ปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่รวมถึงโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดได้อีกด้วย หรือโดยใช้รีโมทสวิตช์รุ่น TC-80N3 (แยกจำหน่าย)