การเลือกโหมดวัดแสง

คุณสามารถเลือกหนึ่งในสี่วิธีเพื่อวัดความสว่างของวัตถุ

การวัดแสงประเมินทั้งภาพจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติในโหมด [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ]

 1. กดปุ่ม Q (การควบคุมทันใจ) (ระยะเวลา 10 วินาที)

  • เมื่อภาพแสดงขึ้น ให้กดปุ่ม Q (การควบคุมทันใจ)
 2. เลือกโหมดวัดแสง

  • ในการเลือกรายการ ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 หรือกด ปุ่มอเนกประสงค์ ขึ้นหรือลง
  • ในการเลือกโหมดวัดแสง ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก หรือ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 หรือกด ปุ่มอเนกประสงค์ ไปทางซ้ายหรือขวา
 • วัดแสงประเมินทั้งภาพ วัดแสงประเมินทั้งภาพ

  โหมดการวัดแสงตามความต้องการทั่วไป ซึ่งเหมาะสมแม้กับวัตถุที่ย้อนแสง กล้องจะปรับการเปิดรับแสงโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับฉาก

 • วัดแสงบางส่วน วัดแสงบางส่วน

  ได้ผลดีในกรณีที่แสงรอบวัตถุสว่างมาก เนื่องจากแสงด้านหลัง ฯลฯ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6.1% ของบริเวณกลางหน้าจอ

 • วัดแสงแบบจุด วัดแสงแบบจุด

  ได้ผลดีเมื่อวัดแสงส่วนที่เฉพาะเจาะจงของวัตถุ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.1% ของบริเวณกลางหน้าจอ พื้นที่ที่วัดแสงแบบจุดจะแสดงบนหน้าจอ

 • วัดแสงเฉลี่ยหนักกลางภาพ เฉลี่ยหนักกลางภาพ

  การวัดแสงรอบหน้าจอจะถูกเฉลี่ย โดยเน้นการวัดแสงกลางภาพเป็นหลัก

หมายเหตุ

 • ตามค่าเริ่มต้น กล้องจะตั้งค่าการเปิดรับแสงดังนี้

  เมื่อใช้ [วัดแสงประเมินทั้งภาพ] การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้จะล็อคค่าระดับแสง (ล็อค AE) หลังจากที่กล้องโฟกัสด้วย AF ครั้งเดียว เมื่อใช้ [วัดแสงบางส่วน/วัดแสงแบบจุด/วัดแสงเฉลี่ยหนักกลางภาพ] ค่าระดับแสงจะถูกตั้งค่าในขณะที่ถ่ายภาพ (โดยไม่ล็อคค่าระดับแสงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง)

 • เมื่อใช้ [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: โหมดวัดแสงล็อค AE หลังโฟกัส] () คุณสามารถตั้งค่าว่าจะล็อคระดับแสง (ล็อค AE) หรือไม่เมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัสด้วย AF ครั้งเดียว