การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth

  1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

  2. เลือกตัวเลือกสำหรับกล้องที่จะเชื่อมต่อ

สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ()

ควบคุมกล้องจากระยะไกลและเรียกดูภาพบนกล้องผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้แอป Camera Connect ที่กำหนดให้ใช้บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (เรียกรวมกันว่า “สมาร์ทโฟน” ในคู่มือนี้) หลังจากจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยีพลังงานต่ำของ Bluetooth (ต่อไปนี้คือ “Bluetooth”) คุณเพียงแค่ต้องใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เท่านั้น

คอมพิวเตอร์ รีโมทคอนโทรล (EOS Utility) ()

เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi และใช้งานกล้องจากระยะไกลโดยใช้ EOS Utility (ซอฟต์แวร์ EOS) นอกจากนี้ยังสามารถส่งภาพบนกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้

การตั้งค่า FTP โอนภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP ()

สามารถถ่ายโอนภาพของคุณไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายที่กล้องเชื่อมต่ออยู่

เมฆครึ้ม อัปโหลดไปยังบริการบนเวป ()

สามารถส่งภาพโดยอัตโนมัติไปยังบริการคลาวด์ image.canon สำหรับลูกค้าแคนนอน หลังจากที่คุณทำการลงทะเบียนสมาชิกเสร็จสิ้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ไฟล์ต้นฉบับของภาพที่ส่งไปยัง image.canon จะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วันโดยไม่มีข้อจำกัดในการจัดเก็บ และสามารถดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์หรือถ่ายโอนไปยังบริการบนเว็บอื่นๆ ได้

การเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย เชื่อมต่อกับรีโมทไร้สาย ()

กล้องนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น BR-E1 (แยกจำหน่าย) ผ่าน Bluetooth สำหรับการถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล