ฟังก์ชั่นเมนูอื่นๆ

[การถ่ายภาพ2]

 • ชดเชยแสง

  การชดเชยแสงสามารถปรับได้ในช่วง ±3 ระดับ โดยปรับทีละ 1/3 ระดับ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการชดเชยแสง โปรดดู การชดเชยระดับแสงด้วยตนเอง

 • ภาพเคลื่อนไหวการตั้งค่าความไวแสง ISO

  • ความไวแสง ISO

   ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] คุณสามารถตั้งค่าความไวแสง ISO ได้ด้วยตนเอง คุณยังสามารถเลือก ISO อัตโนมัติได้ด้วย

  • ช่วงความไวแสง ISO

   คุณสามารถกำหนดขอบเขตการตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเอง (ต่ำสุดและสูงสุด) นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าการขยายความไวแสง ISO ได้

  • สูงสุดสำหรับอัตโนมัติ

   คุณสามารถตั้งค่าขีดจำกัดสูงสุดสำหรับ ISO อัตโนมัติในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด [ภาพเคลื่อนไหว], [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)] หรือในโหมด [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)] หรือ [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] ที่ใช้ ISO อัตโนมัติ

  • สูงสุดสำหรับอัตโนมัติสูงสุดสำหรับอัตโนมัติ

   คุณสามารถตั้งค่าขีดจำกัดสูงสุดสำหรับ ISO อัตโนมัติในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา 8K/4K/Full HD ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหว], [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)] หรือในโหมด [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)] หรือ [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] ที่ใช้ ISO อัตโนมัติ

 • การตั้งค่า HDR PQ

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่า HDR PQ โปรดดู การตั้งค่า HDR PQ

 • การปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ

  ความสว่างและความเปรียบต่างจะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ โปรดดู การปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ

 • การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง

  คุณสามารถลดส่วนสว่างที่มีการเปิดรับแสงมากเกินไปซึ่งทำให้สูญเสียรายละเอียดของภาพในขณะที่คุณบันทึกภาพเคลื่อนไหว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง โปรดดู การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง

 • ภาพเคลื่อนไหวAv ปรับทีละ 1/8 ระดับ

  • หน้าจอเมนู

   คุณสามารถตั้งค่ารูรับแสงในสเกลที่ละเอียดขึ้นเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยเลนส์ RF

   เลือก [ใช้งาน] เพื่อเปลี่ยนค่ารูรับแสงในโหมด [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)] หรือ [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] จากทีละ 1/3 ระดับ (หรือ 1/2 ระดับ) เป็น 1/8 ระดับ

ข้อควรระวัง

 • [ภาพเคลื่อนไหวAv ขั้นละ 1/8 ระดับ] จะไม่สามารถใช้ได้ (ไม่แสดง) เมื่อใช้งานเลนส์ EF หรือ EF-S
 • เมื่อตั้งค่าไปที่ [ใช้งาน] ตัวเลือกการตั้งค่าใน [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ระดับขั้นในการตั้งค่าระดับแสง] จะถูกปิดใช้งานและไม่มีผลกระทบใดๆ
 • ภาพเคลื่อนไหวชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ

  คุณสามารถเลือกว่าจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่สว่างขึ้นและได้รับผลกระทบจากจุดรบกวนในภาพน้อยกว่าเมื่อตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน] โดยการลดความเร็วชัตเตอร์ลงโดยอัตโนมัติภายใต้สภาพแสงน้อยหรือไม่

  ใช้งานได้ในโหมดบันทึกภาพ [ภาพเคลื่อนไหว] หรือ [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)] ใช้เมื่ออัตราเฟรมของขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็น 59.94fps หรือ 50.00fps

  • ไม่ใช้งาน

   ทำให้คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่เรียบเนียนขึ้น มีความเคลื่อนไหวที่ธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้วัตถุสั่นน้อยกว่าขณะที่ตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] โปรดทราบว่าภายใต้สภาวะแสงน้อย ภาพเคลื่อนไหวอาจจะมืดกว่าขณะที่ตั้งค่าเป็น [ใช้งาน]

  • ใช้งาน

   ช่วยให้คุณถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้สว่างขึ้นเมื่อตั้งค่าไปที่ [ไม่ใช้งาน] ซึ่งจะลดความเร็วชัตเตอร์ไป 1/30 วินาที (NTSC) หรือ 1/25 วินาที (PAL) โดยอัตโนมัติภายใต้สภาวะที่แสงน้อย

หมายเหตุ

 • แนะนำให้ตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน] เมื่อบันทึกภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวในสภาวะแสงน้อย หรือเมื่ออาจมีร่องรอย เช่น เส้นแสงเกิดขึ้น

[การถ่ายภาพ3]

[การถ่ายภาพ4]

 • การแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์

  ระดับแสงขอบภาพ ความคลาดส่วน ความคลาดสี และการเลี้ยวเบนสามารถได้รับการแก้ไขในขณะที่คุณบันทึกภาพเคลื่อนไหว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์ โปรดดู การแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์

 • ลดจุดรบกวนจากความไวแสง ISO สูง

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการลดจุดรบกวนจากความไวแสง ISO สูง โปรดดู การลดจุดรบกวนจากความไวแสง ISO สูง

[การถ่ายภาพ6]

 • รีโมทคอนโทรล

  โดยการตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] คุณสามารถเริ่มหรือหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยตัวควบคุมรีโมทรุ่น RC-6 หรือรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายรุ่น BR-E1 (แยกจำหน่ายทั้งคู่)

[การถ่ายภาพ7]

[การถ่ายภาพ8]

 • สแตนด์บาย: ค.ละเอียดต่ำ

  ตั้งค่าเป็น [เปิด] เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และควบคุมอุณหภูมิกล้องที่เพิ่มขึ้นระหว่างสแตนด์บาย

  ด้วยเหตุนี้ คุณอาจสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในระยะเวลาที่นานขึ้นได้

ข้อควรระวัง

 • คุณภาพของภาพบนหน้าจอสแตนด์บายอาจแตกต่างจากคุณภาพของภาพบนหน้าจอระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • ในเวลาสั้นๆ เมื่อคุณเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว การแสดงภาพอาจยังคงอยู่ในเฟรมปัจจุบันแทนที่จะมีการปรับปรุง
 • การแสดงผ่าน HDMI

  คุณสามารถกำหนดวิธีการแสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อถูกบันทึกผ่าน HDMI ไปยังอุปกรณ์ภายนอก การแสดงผลภาพเคลื่อนไหวนั้นจะสอดคล้องกับการตั้งค่า [ขนาดภาพเคลื่อนไหว]

  การตั้งค่าเริ่มต้นคือ [การถ่ายภาพแบบ Live View+จอภาพภายนอก]

  • การถ่ายภาพแบบ Live View+จอภาพภายนอก

   ทำให้ภาพเคลื่อนไหวแสดงทั้งบนหน้าจอกล้องและบนอุปกรณ์อื่นๆ ผ่านสัญญาณออก HDMI

   การทำงานของกล้อง เช่น การเล่นภาพหรือการแสดงเมนู จะแสดงบนอุปกรณ์อื่นผ่าน HDMI ไม่ใช่บนหน้าจอกล้อง

  • หน้าจอภายนอก

   เลิกใช้งานหน้าจอกล้องระหว่างส่งออกผ่าน HDMI ดังนั้นหน้าจอจะว่างเปล่า

   ข้อมูลการถ่ายภาพ จุด AF และข้อมูลอื่นๆ จะแสดงบนอุปกรณ์ภายนอกผ่าน HDMI แต่คุณสามารถหยุดการแสดงผลของข้อมูลนี้ได้โดยกดปุ่ม ข้อมูล

   ก่อนการบันทึกภาพเคลื่อนไหวภายนอก ควรยืนยันว่าไม่มีการส่งข้อมูลจากกล้องโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลการถ่ายภาพ จุด AF และอื่นๆ แสดงขึ้นบนจอภาพภายนอกหรืออุปกรณ์อื่นๆ

การแก้ปัญหาสำหรับการส่งสัญญาณออก HDMI นานขึ้น

หากต้องการส่งสัญญาณออก HDMI ต่อเนื่องนานกว่า 30 นาที ให้เลือก [การถ่ายภาพแบบ Live View+จอภาพภายนอก] จากนั้นตั้งค่า [ปิดสวิตช์อัตโนมัติ] ใน [ตั้งค่า: ประหยัดพลังงาน] เป็น [ไม่ใช้งาน] () สัญญาณออก HDMI จะทำงานต่อหลังจากปิดหน้าจอกล้องเมื่อเวลาที่ตั้งค่าใน [ปิดหน้าจอ] หมดลง

ข้อควรระวัง

 • สัญญาณออก HDMI ที่ไม่มีข้อมูลจะทำให้ไม่มีการแสดงคำเตือนเกี่ยวกับพื้นที่การ์ด ระดับแบตเตอรี่ หรืออุณหภูมิภายในสูง () ผ่าน HDMI
 • ในระหว่างที่ส่งสัญญาณออก HDMI การแสดงภาพของภาพถัดไปอาจใช้เวลา ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ หรืออัตราเฟรมในการบันทึกของภาพเคลื่อนไหวไปมา
 • หลีกเลี่ยงการใช้งานกล้องเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวไปยังอุปกรณ์ภายนอก ซึ่งอาจส่งผลต่อข้อมูลที่แสดงในการแสดงผลวิดีโอ HDMI
 • ความสว่างและสีของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยกล้องอาจดูแตกต่างจากการแสดงผลวิดีโอ HDMI ที่บันทึกโดยอุปกรณ์ภายนอก ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการรับชม

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงได้โดยการกดปุ่ม ข้อมูล
 • สามารถเพิ่มไทม์โค้ดในการแสดงผลวิดีโอ HDMI ได้ ()
 • เสียงก็ส่งออกผ่าน HDMI ยกเว้นเมื่อตั้งค่า [บันทึกเสียง] เป็น [ไม่ใช้งาน]
 • สัญญาณออก HDMI RAW

  ตั้งค่าเป็น [เปิด] สำหรับการแสดงผลภาพเคลื่อนไหว RAW ที่ความละเอียดสูงสุด 8K จากช่องสัญญาณ HDMI ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ

  เมื่อการบันทึกเริ่มต้นขึ้น ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกลงในการ์ด [การ์ด 2] (หากอยู่ในกล้อง) ในรูปแบบ MP4 ด้วย

  คุณสามารถจำกัดการบันทึกเฉพาะอุปกรณ์บันทึกภายนอกเมื่อไม่ได้ใส่การ์ด [การ์ด 2] โดยการตั้งค่า [คำสั่งบันทึก] เป็น [เปิด] ()

  มีตัวเลือกคุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่สามารถใช้งานได้ดังต่อไปนี้ ()

ระบบวิดีโอ การตัดขอบภาพเคลื่อนไหว*1 ขนาดภาพเคลื่อนไหวสำหรับ
สัญญาณออก HDMI RAW
อัตราเฟรม ขนาด
ภาพเคลื่อนไหวแบบ MP4*2
วิธีการบีบอัด
ภาพเคลื่อนไหวแบบ MP4*2
NTSC ไม่ใช้งาน 8192×4320 29.97 fps
24.00 fps
23.98 fps
4096×2160 IPB (มาตรฐาน)
IPB (อ่อน)
ใช้งาน 5088×2680 59.94 fps
29.97 fps
24.00 fps
23.98 fps
PAL ไม่ใช้งาน 8192×4320 25.00 fps
24.00 fps
ใช้งาน 5088×2680 50.00 fps
25.00 fps
24.00 fps

1: การบันทึกเทียบเท่ากับการบันทึกด้วยเลนส์ EF-S

2: ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในรูปแบบ MP4 ลงในการ์ด การ์ด 2

ข้อควรระวัง

 • ภาพเคลื่อนไหวจะไม่แสดงอย่างถูกต้องเว้นแต่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะเข้ากันได้กับสัญญาณออก HDMI RAW ของกล้อง
 • [สัญญาณออก HDMI RAW] ไม่สามารถใช้งานได้ในโหมด [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ (ภาพเคลื่อนไหว)]
 • เส้นโค้งแกมมาสำหรับสัญญาณออก HDMI RAW ถูกตั้งค่าเป็น Canon Log 3 และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • การแสดงภาพบนอุปกรณ์บันทึกภายนอกสอดคล้องกับการตั้งค่าอุปกรณ์และแตกต่างจากการแสดงผลบนกล้อง
 • ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกลงในการ์ด การ์ด 2 เป็นไปตามการตั้งค่าภาพที่กำหนดค่าไว้ในกล้อง
 • ข้อจำกัดบางประการมีผลกับคุณสมบัติต่อไปนี้เมื่อตั้งค่ากล้องเป็นสัญญาณออก HDMI RAW
  • ภาพเคลื่อนไหวการตั้งค่าความไวแสง ISO
  • ตั้งค่า: ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลฯ
 • คุณสมบัติต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่ากล้องเป็นสัญญาณออก HDMI RAW
  • ภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง
  • การถ่ายภาพ HDR HDR PQ
  • การปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
  • เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง
  • รูปแบบภาพ
  • ความชัดเจน
  • การบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDRการบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR
  • ภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา
  • ภาพเคลื่อนไหว ดิจิตอล IS
  • การแสดงผ่าน HDMI
  • ความละเอียด HDMI
  • การแสดงภาพขยาย
 • ระยะเวลาสูงสุดในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อหนึ่งภาพโดยไม่ใส่การ์ด [การ์ด 2] คือ 29 นาที 59 วินาที

หมายเหตุ

 • คุณสามารถรวมไทม์โค้ดในเอาต์พุตไปยังอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับภาพเคลื่อนไหว RAW โดยการตั้งค่า [ไทม์โค้ด] ใน [การถ่ายภาพ: ไทม์โค้ด] ในการตั้งค่า [HDMI] เป็น [เปิด] เมื่อตั้งค่า [คำสั่งบันทึก] เป็น [เปิด] คุณยังสามารถควบคุมการเริ่มและหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวบนอุปกรณ์ภายนอกที่เข้ากันได้ด้วยการเริ่มและหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในกล้อง ()