การเชื่อมต่อใหม่ผ่าน Wi-Fi

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อใหม่ผ่าน Wi-Fi โดยใช้การตั้งค่าการเชื่อมต่อที่บันทึกไว้

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 2. เลือกตัวเลือก

  • เลือกตัวเลือกที่จะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi จากประวัติที่แสดง หากไม่แสดงตัวเลือก ให้ใช้ปุ่มหมุน ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อสลับหน้าจอ
  • หากตั้งค่า [ประวัติการเชื่อมต่อ] เป็น [ไม่แสดง] ประวัติจะไม่แสดงขึ้น ()
 3. ควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

  [สมาร์ทโฟน] สมาร์ทโฟน

  • เริ่มใช้งาน Camera Connect
  • หากปลายทางการเชื่อมต่อของสมาร์ทโฟนมีการเปลี่ยนแปลง ให้เรียกคืนการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับกล้องหรือ Access Point เดียวกันกับกล้อง

   เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนโดยตรงผ่าน Wi-Fi, “_Canon0A” จะแสดงขึ้นที่ส่วนท้ายของ SSID

  [คอมพิวเตอร์] คอมพิวเตอร์

  • บนคอมพิวเตอร์ เริ่มใช้งานซอฟต์แวร์ EOS
  • หากปลายทางการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลง ให้เรียกคืนการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับกล้องหรือ Access Point ของกล้อง

   เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่าน Wi-Fi, “_Canon0A” จะแสดงขึ้นที่ส่วนท้ายของ SSID

  [ถ่ายโอนภาพไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์] ถ่ายโอนผ่าน FTP

  • หากการตั้งค่าของ FTP เซิร์ฟเวอร์ถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ให้เรียกคืนการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับกล้องหรือ Access Point ของกล้อง

   เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ FTP เซิร์ฟเวอร์โดยตรงผ่าน Wi-Fi, “_Canon0A” จะแสดงขึ้นที่ส่วนท้ายของ SSID