ระยะเวลาวัดแสง

คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาวัดแสง (ซึ่งจะกำหนดระยะเวลาของการแสดงค่าระดับแสง/การล็อค AE) หลังจากที่มีการเรียกใช้การทำงาน เช่น โดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: ระยะเวลาวัดแสง]

  2. ตั้งค่าตัวเลือกเวลา