การเล่นภาพ

บทนี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเล่นภาพ ได้แก่ การดูภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ถ่าย และแนะนำการตั้งค่าเมนูบนแถบการเล่นภาพ ([การเล่นภาพ])

ข้อควรระวัง

  • การแสดงแบบปกติหรือการเลือกในกล้องนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้สำหรับภาพที่ถ่ายบนกล้องอื่นๆ หรือภาพจากกล้องนี้ที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อด้วยคอมพิวเตอร์