การบันทึกการตั้งค่าหลายการเชื่อมต่อ

คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าการเชื่อมต่อได้สูงสุด 10 รายการสำหรับฟังก์ชั่นการสื่อสารไร้สาย

  1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

  2. เลือกตัวเลือก

หมายเหตุ